Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Друштво младих истраживача Бор, у партнерству са Природњачким музејем Београд и удружењем Rock and Ice- Спелеолошки клуб, реализује пројекат који суфинансира Министарство заштите животне средине РС.
Општи циљ овог пројекта је заштита и унапређење квалитета очуване природе простора Кучаја на подручју општине Бор. Реализује се кроз двe главне групе активности:
1) систематизација документације носиоца пројекта и партнера и упоређивање са постојећим подацима у до сада припремљеним елаборатима о заштити Кучаја, прикупљање додатних података на терену о стаништима и врстама (слепи мишеви и дивљи сисари) и израда предлога за заштиту;
2) сет образовних и информативних активности којима би се подигао ниво информисаности и знања, односно еколошке свести ширег круга грађана, посебно младих о значају заштите ових врста и читавог Кучаја кроз научне манифестације на подручју Тимочке крајине и обележавање одговарајућих светских еколошких датума.
Очекује се да реализацијом овог пројекта буду сакупљени и обрађени подаци са предлогом унапређења станишта и врста – слепих мишева и дивљих сисара на локалитетима Кучаја на подручју борске општине, да буде подигнут ниво знања и информисаности јавности, посебно младих, о стању станишта и популације слепих мишева и дивљих сисара на подручју Кучаја и њиховој улози и значају за укупни биодиверзитет и да се) повећа присуство теме заштите слепих мишева и рисова, као и читавог Кучаја у медијима и образовним програмима намењеним младима. Посебно рализација пројекта треба да допринесе кампањи јавног заговарања Друштва младих истраживача Бор за заштиту Кучаја.
Пројекат је реализован у периоду август-новембар 2018., а прве теренске активности отпочеле су 24. августа. Едукативне активности почеле су обележавањем Ноћи слепих мишева 8. септембра испред Лазареве пећине, а настављене на манифестацијама Ноћ истраживача 28. септембра и Фестивал науке у Бору 3. новембра 2018..