Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

У оквиру јавног увида о Студији процене утицаја на животну средину пројекта проширења флотацијског јаловишта Велики Кривељ, који је објавило Министарство заштите животне средине 3. августа 2018., обављене су консултације и расправа у конзорцијуму еколошких организација цивилног друштва у Бору – CSOnnect Bor коју чине Друштво младих истраживача Бор, Грађанска читаоница Европа, Удружења Вилаж и Група 55, као и у Савету месне заједнице Кривељ. Расправа је сведена 21. августа са основним закључком да је потребно дорадити Студију утицаја.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *