Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U okviru projekta GEAR – Green ekonomy for Advanced Region – Zelena ekonomija za napredni region, koji se realizuje u više zemalja Balkana uz finansijsku podršku EU, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima realizuje projekat:
B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine.
Jedna od aktivnosti ovog projekta je i anketa građana o zelenoj ekonomiji.
Molimo vas da popunite ovu anketu kako bi doprineli da definišemo programe obuje i infornmisanja građana o razvoju zelene ekonomije u našoj lokalnoj zajednici.

Za popunjavanje ankete klikni na link:
Anketa