Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Realizacija aktivnosti na Projektu Bolje Oganizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini:

Javna ANKETA građana o ocenama i stavovima u vezi njihovog učešća građana u odlučivanju o zaštiti životne sredine.

Doprinesite vašim odgovorima da rezultati ankete budu bolji i kompetentniji.

Kreiran je liflet projekta,

Objavljeni su primedbe i predlozi na dokumente iz oblasti ekologije,

Najavljeno je održavanje Okruglog stola za 26.9.2020. godine.