Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

miadminbro

 

Поводом обележавања Дана чистог ваздуха а у оквиру Пројекта Јавне политике и пракса у заштити ваздуха Одржана је Трибина Друштва младих истраживача 3. новембра 2020. у просторијама Медија центра.

О пројекту Политика и пракса у заштити ваздуха говорио је Топлица Марјановић испред Друштва младих истраживача.

О квалитету ваздуха у Бору и мерењима у периоду 2016-2020 године говорио је: Др Виша Тасић, Научни саветник у Институту за рударство и металургију Бор.

Бранислав Живановић је презентирао Анализу докумената јавне политике о заштити ваздуха.

 

У расправи која је потом следила, а у којој је учествовало више присутних, као и на основу детаљних резултата вишегодишњих мерења и сагледавања докумената јавне политике о 

заштити ваздуха предложено је да се предузму адекватне мере на националном, локалном нивоу али и на нивоу привредних предузећа.

Ови предлози ће бити доступни  и јавности и надлежним органима Рпублике Србије, Града Бора и привредним предузећима на која се односе.

   Детаљније…

U okviru projekta “Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“, koji uz podršku 

Ministarstva za životnu sredinu Srbije realizuje Društvo mladih istraživača Bor, u četvrtak 22. oktobra 2020. organizovana je u Medija centru Bor fokus grupa sa predstavnicima Monitoring tima za zaštitu vazduha grada Bora i ekoloških udruženja građana.
Na fokus grupi se razgovaralo o realizaciji prava građana na infomisanje i učešće u odlučivanju o životnoj sredini, o prednostima i manama novih kanala informisanja kao što su društvene mreže, o tome kako motivisati građane da učestvuju u javnim raspravama, kao i o tome kakva bi trebalo da bude uloga lokalne samouprave i zainteresovanih ekoloških nevladinih organizacija.

Detaljnije…

 

Monitoring tim za kvalitet vazduha Grada Bora na sastanku 22. oktobra 2020. god., razmatrao je 

Izveštaj o rezultatima monitoringa vazduha u septembru u Aglomeraciji Bor i tim povodom konstatovao da su stalno bila prisutna prekoračenja koncentracija sumpordioksida, lebdeće prašine, arsena i kadmijuma u prvoj polovini meseca, a da se zaustavljanjem rada metalurško-hemijskih pogona postepeno poboljšavao kvalitet vazduha. 

Na predlog Društva mladih istraživača, usvojeni su zaključci:

Uputiti zahtev SerbiaZiJinBorcopper.doo da u skladu sa članom 58, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti vazduha dostavi informaciju o emisijama otpadnih gasova, razlozima povećane emisije, preduzetim merama sanacije i rekonstrukcije, i drugim preduzetim merama za smanjenje emisije, ciljevima i očekivanim efektima, indikatorima praćenja postignutin efekta.

Uputiti zahtev nadležnoj institucij da u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog znčaja dostavi podatke o postavljenim saobraćajnim znacima na gradskim saobraćajnicama po kojima je odlukom Skupštine opštine (grada) zabranjen tertni saobračaj i prevoz opasnih materija,

Uputiti zahtev MUP-u Bor da dostavi informaciju o kontroli tertnog saobraćaj i prevoza opasnih materija ulicama kojima je to zabranjeno i preduzetim merama protiv prekršioca odluke Skupštine opštine (grada).

  O održanom sastanku i zaključcima izvestila je i Koalicija27. 

Koaliciju 27 su osnovale organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU).

Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom Unijom i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

 

Snažno zeleno

Seminar u okviru programa podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednice “Snažno zeleno” oranizuje Beogradska otvoren škola u Novom Sadu.

Predstavnici Društva mladih istraživača iz Bora čestvuju u radu seminara sa programom “Javna politika i praksa zaštite vazduha”.

Program “Snažno zeleno”, koji podržava EU, realizuju, svojim projektima, 14 organizacija u lokalnim zajednicama iz oblasti: zaštita vazduha, vode, prirode, upravljanja otpadom i praćenja dokumenata lokalne politike.

Detaljnije…

 

 

Svetski dan hrane - tribina

 

 

U Tehničkoj školi u Boru organizovana je tribina sa učenicima

u okviru projekta Bor za odlučivanje o životnoj sredini, povodom Svetskog dana hrane iz programa Ekodani Bora.

Detaljnije… 

 

 

Округли сто “Капацитети јавности за одлучивање о животној средини” održan je 29. septembra 2020 godine у Мотелу Злотске пећине.

Intervju u toku...Присутни су били учесници из институција, јавних предузећа и невладиних организација, приказане су четири презентације које у целости објављујемо.

Након завршеног рада по планираним темама, организован је краћи обилазак Лазаревог кањона.

Овим програмом су обележени Светски дан планина и Светски дан туризма, у оквиру програма Еколошки дани Бора.

Детаљније…

 

Realizacija aktivnosti na Projektu Bolje Oganizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini:

Javna ANKETA građana o ocenama i stavovima u vezi njihovog učešća građana u odlučivanju o zaštiti životne sredine.

Doprinesite vašim odgovorima da rezultati ankete budu bolji i kompetentniji.

Kreiran je liflet projekta,

Objavljeni su primedbe i predlozi na dokumente iz oblasti ekologije,

Najavljeno je održavanje Okruglog stola za 26.9.2020. godine. 

 

Боље Организовани Ресурси за одлучивање о животној средини.

Ради јачања и подизање капацитета ОЦД и ради демократизације одлучивања у области заштите животне средине, Друштво Младих Истраживача је у сарадњи са партнерима започео рад на Пројекту:

Боље Организовани Ресурси за одлучивање о животној средини.

Пројекат финансира Министарство за заштиту животне средине, а активности ће бити организоване у периоду август – децембар 2020. године.

.Детаљније…

 

“Serbia Zijin Copper” d.o.o. Bor je podneo zahtev za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpeka sa 6.000.000 tona na 11.000.000 tona godišnje.

Zainteresovana javnost može da izvri uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu i na vebsajtu se mogu dostavljati mišljenja u roku 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja.  

Društvo Mladih istraživača je je u propisanom roku dostavilo Mišljenje na podneti zahtev.

 

U okviru šireg projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag Fondcija, Društvo mladih istražiuvača Bor sprovodi lokalni projekat „B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine“.

Radi pripreme za izradu novog Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Bora, odnosno po novoj zakonskoj regulativi Programa zaštite životne sredine grada, Drušvo mladih istraživača Bor kao važnu aktivnost ovog projekta planiralo je realizaciju ankete kojom bi se utvrdili stavovi građana Bora o ključnim ekološkim problemima grada i načinima njihovog rešavanja.
Anketa je realizovana u periodu mart- juni 2020.

Detaljnije…