Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

miadminbro

 

Realizacija aktivnosti na Projektu Bolje Oganizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini:

Javna ANKETA građana o ocenama i stavovima u vezi njihovog učešća građana u odlučivanju o zaštiti životne sredine.

Doprinesite vašim odgovorima da rezultati ankete budu bolji i kompetentniji.

Kreiran je liflet projekta,

Objavljeni su primedbe i predlozi na dokumente iz oblasti ekologije,

Najavljeno je održavanje Okruglog stola za 26.9.2020. godine. 

 

Боље Организовани Ресурси за одлучивање о животној средини.

Ради јачања и подизање капацитета ОЦД и ради демократизације одлучивања у области заштите животне средине, Друштво Младих Истраживача је у сарадњи са партнерима започео рад на Пројекту:

Боље Организовани Ресурси за одлучивање о животној средини.

Пројекат финансира Министарство за заштиту животне средине, а активности ће бити организоване у периоду август – децембар 2020. године.

.Детаљније…

 

“Serbia Zijin Copper” d.o.o. Bor je podneo zahtev za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpeka sa 6.000.000 tona na 11.000.000 tona godišnje.

Zainteresovana javnost može da izvri uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu i na vebsajtu se mogu dostavljati mišljenja u roku 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja.  

Društvo Mladih istraživača je je u propisanom roku dostavilo Mišljenje na podneti zahtev.

 

U okviru šireg projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag Fondcija, Društvo mladih istražiuvača Bor sprovodi lokalni projekat „B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine“.

Radi pripreme za izradu novog Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Bora, odnosno po novoj zakonskoj regulativi Programa zaštite životne sredine grada, Drušvo mladih istraživača Bor kao važnu aktivnost ovog projekta planiralo je realizaciju ankete kojom bi se utvrdili stavovi građana Bora o ključnim ekološkim problemima grada i načinima njihovog rešavanja.
Anketa je realizovana u periodu mart- juni 2020.

Detaljnije…

 

U okviru projekta GEAR – Green ekonomy for Advanced Region – Zelena ekonomija za napredni region, koji se realizuje u više zemalja Balkana uz finansijsku podršku EU, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima realizuje projekat: B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i anketa građana o zelenoj ekonomiji koja je realizovana putem interneta u periodu novembar 2019 – januar 2020. godine a zatim dopunjena radi postizanja reprezentativnosti uzorka anketiranjem građana i na skupovima i seminarima koje je organizovalo Društvo mladih istraživača i partneri.

Detaljnije…

 

Okrugli sto 23. jun 2020.

Okrugli sto o životnoj sredini povodom Svetskog dana životne sredine, borbe protivu desertifikacije i degradacije zemljišta i dana Dunava, kao i nasatavak međunarodne konferencije EcoTER2020 realizovane u Kladovu od 17. do 19. juna održan je 23. juna 2020. godine u Boru, u Medija centru, u organizaciji Društva mladih istraživača i Tehničkog fakulteta…

Detaljnije…

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, od 16. do 19. juna u Kladovu je održana XXVIII međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2020.

Konferencija se svake godine organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Organizator konferencije EcoTER je Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor sa suorganizatorima. 

U radu konferencije u svojstvu suorganizatora učestvovali su i predstavnici društva mladih istraživača Bor.

Detaljnije…

Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine u okviru koga je predviđena organizacija konsultativnog sastanka za predstavnike ekoloških nevladinih organizacija radi podsticanja međusobne saradnje.

Sastanak predstavnika ekoloških OCD je održan 16. juna. 2020. god.

U drugom delu sastanka razgovarano je o primeni Arhuske konvencije o pristupu informacijama, učešću građana u odlučivanju i pravnoj zaštiti u pitanjima zaštite životne sredine,

Detaljnije…

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 3. juna, održan je virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom.

Za Bor, crnu ekološku tačku, je neophodno brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velikih rudarskih radova, a našoj zemlji brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija.

Ovome bi trebali značajnije da doprinesu pre svega građani i zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

U okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira  Vlada Ujedinjenog kraljevstva podržala je Projekat Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine Društva Mladih istraživača Bor.

Detaljnije…