Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Društvo mladih istraživača Bor pored rada na realizaciji zadataka iz projekata u kojima učestvuje, redovno učestvuje i u javnim raspravama koje su u toku o važnim pitanjima i povodom donošenja značajnih dokumenata.

Objavljujemo jedan broj stavova, primedbi i predloga DMI koji su upućeni državnim organima i organima lokalne samouprave:

 

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Na objavljene Polazne osnove Društvo mladih istraživača Bor, nakon konsultacija sa partnerima je uputilo Ministarstvu: Predloge za dopunu Polaznih osnova. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

 

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je započela izrada Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i objavilo: Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Polazne osnove – pdf)

Društvo mladih istraživača Bor je uputilo Ministarstvu rudarstva i energetike Predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Prdloge DMI – pdf)

 

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra od 24.11.2020. god. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 3.12.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

 

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapacitete topionice bakra u kompleksu ZiJin od 17.12.2020. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 25.12.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

 

Gradskoj skupštini Grada Bora upućeni su “Predlozi za unapređenje teksta nacrta Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu od strane grupe OCD (Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa i Grupa 55), upućeno 19.11.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

 

Gradskoj upravi Grada Bora upućeni su Predlozi i primedbe na rani javni uvid Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “VE Crni Vrh” na teritoriji Grada Bora. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Ministarstvu zaštite životne sredine, 6. decembra 2020. god upućeno je Mišljenje povodom zahteva “Serbia Zi Jin Copper” d.o.o. Bor za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor pov.kopa “Kraku Bugaresku Cementacija 1” na teritorijo K.O. Krivelj. (Pogledajte-preuzmite upućeno mišljenje – pdf)

 

Opštinskoj upravi Žagubica, upućeno je Mišljenje i Predlog na rani javni uvid Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “VE Crni Vrh” na teritoriji opštine Žagubica. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Društvo mladih istraživača je 15.12.2020. godine uputilo predloge za unapređenje teksta Predloga Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2023. godine. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Na Nacrt Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja i predloga Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine DMI je podneo 23.12.2020. primedbe i predloge za dopune. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Gradskoj upravi u Boru je povodom oglasa o izgradnji nove toplane u Boru u ulici Cara lazara (NGC), upućen predlog DMI. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Grupa OCD (Društvo mladih istraživača Bor, udruženja građana Grupa 55, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa, Village, Ekobaština) je 3. novembra 2020. predložila unapređenje teksta Nacrta Strategije za razvoj turizma grada Bora od 2020-2024. godine. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Ministarstvu zaštite životne sredine je DMI uputilo Predloge i mišljenje u vezi zahteva „Serbia Zijin Copper“ za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)

 

Na Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja u vezi povećanja kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek, Društvo mladih istraživača je podnelo žalbu 16. oktobra 2020. godine. (Pogledajte-preuzmite upućenu žalbu – pdf)