Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Mediji o nama

Aktivnosti srodnih organizacija

Korisni linkovi

Kontakt


Kampanje

LEP - Lokalni ekološki parlament Bora

Ekološki klub Društva mladih istraživača pokrenuo je kampanju za formiranje Lokalnog ekološkog parlamenta koja je podržana od strane Balkan Community Initiatives Fund.
Saznajte više o ovom projektu i kampanji:

Šta je LEP - Lokalni ekološki parlament?
Zašto Lokalni ekološki parlament?
Stanje životne sredine u borskoj opštini
Ko čini LEP - Lokalni ekološki parlament?
Kome je namenjen projekat?
Zadaci Lokalnog ekološkog parlamenta
Očekivani rezultati


Šta je Lokalni ekološki Parlament?

Lokalni Ekološki Parlament je neformalni oblik uključivanja javnosti u donošenje odluka o životnoj sredini.

Zakonski osnov za njegovo osnivanje i rad nalazi se u Arhuskoj konvenciji o pristupu informacijama o životnoj sredini, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu. Pravni osnov se nalazi i u novom Zakonu o sistemu zaštite životne sredine koji propisuje učešće javnosti u javnoj raspravi o prostornim i urbanističkim planovima, strategijama zaštite životne sredine, predlozima zakonskih i podzakonskih akata, analizama uticaja objekata i radova na životnu sredinu i dr.

Lokalni Ekološki Parlament će raspravljati po predlozima svih navedenih akata, angažovati stručnjake za pripremu sopstvenih predloga, ispitivati javno mnjenje i sačiniti sopstvene predloge na osnovu mišljenja javnosti i stručnog sagledavanja. Svoje predloge upućuje lokalnim vlastima, nadležnim državnim organima i rukovodstvima biznis sektora na usvajanje. Takođe, pratiće realizaciju svojih zaključaka i o tome informisati javnost.

Zašto Lokalni Ekološki Parlament?

Kvalitet životne sredine u opštini Bor je ne samo ekološki već i ekonomski problem. Da bi se uspešno rešavali brojni ekološki problemi potrebno je animirati, informisati, edukovati i uključiti široku javnost u procese donošenja odluka o životnoj sredini i razvoju.

nazad

Stanje životne sredine u borskoj opštini

Životna sredina u borskoj opštini je pod uticajem stogodišnje rudarsko - metalurške proizvodnje. Površinskim kopovima, odlagalištima rudarske raskrivke, flotacijskim jalovištima i izgradnjom potrebne infrastrukture promenjen je prvobitni reljef terena. Te promene su uticale i na promene mikroklimatskih uslova, prvenstveno na promenu pravca vetrova.

Metalurškom preradom nastaju velike količine otpadnih gasova koji sa sobom nose sumpordioksid i prašinu sa sadržajem metala. Energetski objekti i teretni transport, kao i miniranja na kopovima takođe su izvor zagađenja gasovima i prašinom. Ove emisije otpadnih gasova i prašine dovele su do promene sastava zemljišta. Procenjuje se da je na ovaj način oštećeno preko 20.000 ha poljoprivrednig zemljišta. Objekti rudarstva i metalurgije su izvor otpadnih voda. Zagađene su Borska, Kriveljska, Ravna reka i Veliki Timok. Flotacijskom jalovinom trajno je uništeno do 4.500 ha plodne zemlje u priobalju.

Nasuprot ovim zagađenjima sačuvana je priroda severno i saverozapadno od Bora. Prostori Dubašnice, Stola, Malog i Velikog krša su prostori atraktivnih površinskih i podzemnih oblika reljefa, predivnih pejzaža i centri biološke raznovrsnosti.

Borsko jezero, Brestovačka banja i Crni vrh imaju velike, neiskorišćene potencijale, za razvoj jezerskog, banjskog i zimskog turizma.

nazad

Kome je namenjen Projekat?

1. Lokalnoj samoupravi koja treba da sazna mišljenja javnosti o životnoj sredini, potrebama građana za rešavanje ekoloških problema i da ih uključi u programe koje donosi,

2. Poslovnom sektoru (zagađivačima) koji treba da pravovremeno i tačno informišu javnost o svom uticaju na životnu sredinu, prevaziđu netrpeljivost zajednice prema svojoj delatnosti i stvore partnerski odnos radi prevazilaženja suprostavljenih interesa,

3. Zainteresovanoj javnosti - stanovništvu grada i sela, koje živi na zagađenom prostoru čiji je interes da budu eliminisani izvori zagađenja i štete nanete životnoj sredini.

nazad

Ko čini Lokalni Ekološki Parlament?

Članovi LEP-a su predstavnici lokalne samoprave, javnih preduzeća, privrednih preduzeća, mesnih zajednica grada i sela, naučno - stručnih institucija, ustanova zdravstva, obrazovanja i kulture, sredstava javnog informisanja i nevladinih organizacija.

nazad

Zadaci Lokalnog Ekološkog Parlamenta

 • Povećati nivo informisanja javnosti o mogućnostima formalnog i neformalnog uključivanja u procese donošenja odluka o životnoj sredini,
 • Povećati nivo informisanosti javnosti o stanju životne sredine,
 • Animirati i uključiti javnost u proces donošenja odluka o životnoj sredini,
 • Stvoriti partnerske odnose između sva tri sektora (lokalna samouprava, biznis sektor, javnost) u procese donošenja i realizacije odluka,
 • Animirati državne i međunarodne organizacije za uključivanje u rešavanje ekoloških problema Bora i okoline, i konačno
 • Poboljšati stanje životne sredine u Borskoj opštini.

Očekivani rezultat

 • Formiran ekološki parlament koji čine predstavnici svih zainteresovanih strana,
 • Sačinjena strategija kako primeniti preporuke LEP-a,
 • Preporuke LEP-a su ugrađene u programe razvoja opštine i približavaju lokalnu zajednicu održivom razvoju,
 • Izgrađen sistem informisanja javnosti o životnoj sredini i sistem razmene informacija sa zainteresovanim institucijama i organizacijama u opštini kao i sa državnim i međunarodnim insitucijama,
 • Stavovi javnosti se pretvaraju u konkretne odluke i aktivnosti.

home    vrh strane


Društvo mladih istraživača - Ekološki klub
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: ekobor@ptt.yu
WEB: http://www.etoc.co.yu/mibor

Projekat: Kampanja za Lokalni Ekološki Parlament pomogao je
Balkan Community Initiatives Fund


design:Vasic
copyright © 2001-2003. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 16.01.2003.