Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Naša Adresa:

 Društvo mladih istraživača
 19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
 E: mibor@ptt.rs
 W: http://mibor.rs