Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 • Projekat “Zaštitimo slepe miševe i ostale divlje sisare Kučaja”
    Društvo mladih istraživača Bor, u partnerstvu sa Prirodnjačkim muzejem Beograd i udruženjem Rock and Ice-Speleološki klub, realizuje projekat koji sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine RS. Opšti cilj ovog projekta je zaštita i unapređenje kvaliteta očuvane prirode prostora Kučaja na području opštine Bor. Projekat se realizuje se kroz dve glavne grupe aktivnosti:  1) sistematizacija dokumentacije nosioca projekta i partnera i … Read more
 • Ekološki dani Bora
  U okviru programa Ekološki dani Bora počelo obeležavanje Dana Dunava radionicom na Brestovačkoj i Borskoj reci. Učenici osnovnoškolskog uzrasta iz Bora, Brestovca i Šarbanovca upoznali su se sa stanjem kvaliteta vodotokova u okolino Bora, antropogenim uticajem na ove vodotokove i mogućnostima njihovog delovanja i delovanja građana da se ovo stanje degradacije vodotokova promeni. Radionicu organizovalo UG"Village" u okviru programa CSConnect, … Read more
 • CSOnnect konzorcijum
  U Borskom konzorcijumu "CSOnnect" i danas radno. Partner Vilaž Bor na terenu Brestovačke i sliva Borske i Kriveljske reke sprovodi radionicu sa učenicima viših razreda Borskih osnovnih škola. osnovci budući Vršnjački edukatori sa stručnim sardnikom na projektu "CSOnnekt", Nataša Randjelović i mentorom Aleksandar Bogosavljević uzorkuju zagađenje reka. Galerija fotografija na linku ispod: http://mibor.rs/galerija/nggallery/csonnect/CSOnnect
 • Saradnja ekoloških NVO i lokalne samouprave dobra, još je mnogo zadataka na kojima će se zajedno raditi
  Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine rukovodstvo opštine Bor prihvatilo je inicijativu i  organizovao je susret – sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine da bi se međusobno informisali o aktivnostima u ovom području i potrebama i mogućnostima zajedničkog delovanja. Detaljnije u izveštajima RTV Bor i portala Bor 030.
 • CSOnnect
  Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju – SIDA sprovodi Program CSOnnect – podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine. Cilj programa CSOnnect je instucionalno jačanje organizacija civilnog društva koje treba da preuzmu važnu ulogu u ključnim pitanjima vezanim za životnu sredinu … Read more
 • Okrugli sto “Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini”
  U okviru programa 14. Majske konferencije o strategijskom menadžmentu (IMCSM18), u  hotelu "Jezero" na Borskom jezeru, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za menadžment i Društvo mladih istraživača, organizovali su okrugli sto "Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini". Cilјevi okruglog stola su bili: upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima učešća u donošenju odluka o strategijama, planovima,programima i projektima koji utiču na … Read more
 • Foto safari “Dobra i loša zemlja 2018”
  U sklopu implementacije CSConnect projekta kao I u okviru Ekoloških dana Bora, UG “Village” i Foto klub “Balkan internacional” u suorganizaciji sa Društvom mladih istraživača UG “Eko baština” I Foto klubom “202” iz Zaječara , od 25-29. maja 2018, organizovali treći međunarodni foto safari pod nazivom “Dobra i loša zemlja 2018”. Preko 30 renomiranih fotografa koji se ovekovečiti naše prirodne … Read more
 • EKO KAMP NOVINARA – 25-27. MAJ 2018
  Društvo mladih ist raživača prvi put organizovalo trodnevni  Eko kamp novinara. Učesnici eko kampa bili su eminentni novinari iz udruženja „Eko vest“ iz Srbije i Vojvodine. Na trodnevnom kampu učestvovalao je 20 novinara i peto člana delegacija centra za kulturu „Aco Šopov“ iz Štipa- Republika Makedonija. Tokom trodnevnog kampa učesnici su imali prijem u opštini Bor. Više sastanaka sa lokalnim … Read more
Partneri