Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Примедбе на план ветропарка на Црном Врху

У току је јавни увид нацрта плана детаљне регулације ветропарка који ће се градити на Црном Врху и Стратешке процене утицаја на животну средину.

Друштво младих истраживача је предложило да се ови документу повуку из даље процедуре усвајања и упуте инвеститору на допуну из следећих разлога:

Није сагледан могући утицај ветропарка на промену правца и брзине ветра што је посебно од великог значаја за Агломерацију Бор у којој је ваздух треће категорије (прекомерно загађен) јер ветрови из северног и сверозападног правца повљно утичу на смањење загађење Бора. Ветропарк се гради на простору са кога дувају повољни ветрови за град те је неопходно проучити утицај будудћег ветропарка на загађење ваздуха Бора и околине.

Није урађена процена утицаја крчења шума и шумског растиња на водни биланс. Ветроелектрена ће се градити на вододелници три слива. Великог Тимока, Млаве и Пека. Изворишни делови ових река се налазе на локалцији будућег втропарака па ће крчење шума и растиња довести до промене режима ових водотокова, могуће и до бујичних поплава јер су такве појаве биле карактеристичне предходних година. У сушном периоду може доћи до несташице воде и смањање протока река које су већ оптерећне загађујућим материјама.

– Стратешку процену утицаја није могуће урадити пре завршетка теренских истраживања и анализа да би се утврдило стање и извршила процена могућих утицја планиране ветроелектране на биодиверзитет како је предвиђено и дато у табели 1.3. Стратешке процене утицаја, које треба да траје до фебруара 2022. године.

Pogled na Crni Vrh kod Bora.

Pogled na Crni Vrh kod Bora.

Tokom juna meseca beležimo da je Društvo mladih i straživača sa partnerima Domom omladine, Alternativom i Gradskom upravom grada Bora ostvario značajan broj aktivnosti u okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima”:

Detaljnije…

Tribina “Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine” održana je 3. juna.

Projektni tim, je predložio i nakon održanih konsultacija utvrdio  Akcioni plan za rad na poboljšanju rada Monitoring tima za vazduh.

Monitoring tim za kvalitet vazduha Gradske uprave grada Bora je razmatrao podatke o kvalitetu vazduha tokom maja 2021. godine i predložio preduzimanje odredjenih mera.

Fokus grupa je analizirala mišljenja i stavove, iskustva, ideje i reakcije mladih o životnoj sredini.

Tomas Šib, Ambasador SR Nemačke sa saradnicima u okviru posete Istočnoj Srbiji (25. juna 2021. god) je posetio Bor i ovom prilikom bio gost Gradonačelnika Bora, posetio je Javno komunalno preduzeće Toplana i vodio razgovore sa predstavnicima Društva mladih istraživača.

Monitoring tim jun 2021

Projektni tim 18062021

Projektni tim

Tribina 3. jun 2021 Toplica Marjanović

Detaljnije…

Regionalna Konferencija "Tranzicija ka zelenoj ekonomiji"

Regionalna Konferencija “Tranzicija ka zelenoj ekonomiji”

 

Regionalna Konferencija “Tranzicija ka zelenoj ekonomiji”, koja je održana u okviru projekta: “Zelena ekonomija i civilno društvo.” je organizovana u sklopu projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona koji finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.

Projekat sprovodi konzorcijum organizacija koji čine Smart kolektiv iz Srbije, FORS Montenegro iz Crne Gore, CRP iz Bosne i Hercegovine, Ekosvest iz Severne Makednoije, EDEN iz Albanije, kao i udruženje SLAP iz Hrvatske.

Na Konferenciji koja je održana je 8-11. juna 2021. godine. razmatrano je stanje zelene ekonomije u regionu, stanje javnih politika u oblasti zelene ekonomije, doprinos biznis sektora u borbi za očuvanje životne sredine, zelena ekonomija i ruralni razvoj, uspešni primeri zelenog preduzetništva u regionu.

Zanimljivo izlaganje je na Konferenciji imao Predsednik Društva Mladih Istraživača Bor, Dragan Ranđelović.

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa “Ekološki dani Bora 2021” i projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-“Zajedno za aktivno građansko društvo”, koji uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, Društvo mladih istraživača Bor, sa Gradskom upravom Bor, Domom omladine i udruženjem “Alternativa”,

organizovao je, u četvrtak 3. Juna 2021.god, tribinu “Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine”.

Tribina 3. jun 2021 Toplica Marjanović

 

Detaljnije…

 

 

Program „Lokalna politika i praksa zaštite vazduha i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka“ doneo očekivane rezultate.

Društvo mladih istraživača iz Bora je, od septembra 2020. do aprila 2021. godine, u okviru programa „Snažno zeleno“ realizovalo projekat „Lokalna politika i praksa zaštite vazduha i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka“. Ostvareni su očekivani rezultati i dostignuti postavljeni ciljevi.

Detaljnije…

 

Поводом Светског дана планете Земље, у оквиру програма Еколошки дани Бора, у четвртак 22. и петак 23. априла 2021. од 12,00 часова организован је семинар за представнике јавне управе и служби: градска управа, јавна предузећа и установе, школе, културне и научне институције, тим за мониторинг ваздуха…

Семинар је реализован хибридно, преко зоом платформе и учешћем групе учесника, вођена је расправа и обрађене су теме:

Документи јавне политике о квалитету ваздуха – Драган Ранђеловић

Друштвене мреже као извор информација о квалитету ваздуха – Младен Думитрашковић

Стање квалитета ваздуха у Агломерацији Бор у периоду 2016 – 2020. год. и предлог мера за побољшање – Др Виша Тасић

Законска регулатива ЕУ – Огњан Пантић

Утицај квалитета ваздуха на здравље људи и мере заштите – прим.др. Бранислава Матић Савићевић

Упутство за поступање у случајевима високих концентрација сумпордиоксида – прим.др. Бранислава Матић Савићевић

Процедуре учешћа јавности у процесу доношења одлука – Топлица Марјановић

Искуства градске управе у процесима јавних увида и презентација.

Модератор семинара: Топлица Марјановић

Детаљније погледати и преузети презентације… 

 

Objavljujemo film koji je snimio Medija centar Bor u okviru projekta Javna politika i praksa zaštite vazduha.

Monitoring u zaštiti vazduha u Boru, je prisutan i razvija se preko četrdeset godina, a inoviran je kasnije i proširen mernim stanicama koje prosledjuju rezultate merenja u nacionalni sistem i u sistem merenja kvaliteta vazduha koje prati Institut za rudarstvo u Boru.

Film govori o rezultatima ali i potrebama i mogućim pravcima usavršavanja i primene rezultata merenja stanja vazduha koji utiču na zdravlje stanovništva.

 

Onlajn debata pod nazivom Napokon Korisne Debate ,,Vakcinom za život’’
koju su organizovali Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) i Ujedinjeni protiv kovida
ovih dana je ponovo istakla imperativ imunizacije protiv Covid-19 u uslovima
kada je obezbedjen dobar izbor vakcina i uslovi za vakcinaciju stanovništva Srbije.

Objavljujemo izveštaj organizatora Debate a
upućujemo vas da pogledate i
snimak debate na Youtube kanalu organizatora.