Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Pogledajte i ove strane na našem sajtu:
Detalji o LEAP-u
Osnovni podaci
LEAP dokumenat
Konstituisanje Foruma građana
Uvodno izlaganje
Eko - volonteri
Vizija zajednice
Plakat za LEAP
Anketa građana o životnoj sredini
LEAP na
"Ekološkoj istini"

Sajt MIBOR

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Kampanje

Diskusioni forum

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Kontakt

Projekti
Program primene Arhuske konvencije

Mibor->Projekti->Arhuska konvencija


Program aktivnosti Društva mladih istraživača Bor za primenu odredbi Arhuske konvencije

Ciljevi aktivnosti
Značaj za lokalnu zajednicu
Značaj za nacionalnu ekološku politiku
Aktivnosti u okviru Programa
Učesnici Programa
Koordinator


Borska sredina prepoznatljiva je u nacionalnim i širim okvirima kao ekološka "crna tačka". Rešavanje dugo gomilanih ekoloških problema u Boru nije moguće bez aktivnog učešća javnosti i razvijene ekološke svesti, što zahteva i odgovarajuće napore na informisanju i edukaciji građana. Arhuska konvencija pruža osnove na kojima je moguće obezbediti ove preduslove za brže i adekvatnije rešavanje ekološđkih problema Bora. LEAP procesi pokrenuti u Boru, uz podršku lokalne vlasti, državnih organa i stranih donatorskih organizacija, podrazumevaju i širok krug aktivnosti na planu informisanja, edukacije, podizanja ekološke svesti i učešća građana u odlučivanju.

Društvo mladih istraživača Bor, koje najveći deo svojih aktivnosti realizuje na području zaštite životne sredine, objedinilo je više različitih informativnih, edukativnih i tzv. učesničkih aktivnosti u poseban Program primene odredbi Arhuske konvencije. Ovaj program, čiji su delovi otpočeli početkom 2003. realizovaće se u punoj meri u drugoj polovini 2003. odnosno u periodu od 1.7. do 31.12. 2003. Sredstva za realizaciju ovog Programa očekuju se od Ministarstva za prirodna bogatstva i zaštitu životne sredine, SO Bor, stranih donatora i drugih zainteresovanih.

1. Ciljevi aktivnosti na primeni odredbi
Arhuske konvencije

• Informisati javnost o osnovnim odredbama Arhuske konvencije,
• Edukovati predstavnike biznis sektora, lokalne uprave, medija, naučno stručnih institucija i javnost radi efikasnog uključivanja u proces donošenja odluka o posebnim aktivnostima, izradi planova, programa i politike u domenu životne sredine, kao i u pripremi izvršnih instrumenata,
• Uspostavljanje saradnje između lokalnih vlasti, privrede - zagađivača i zainteresovane javnosti radi implementacije odredbi Arhuske konvencije na lokalnom nivou,
• Jačanje kapaciteta lokalne zajednice za primenu Arhuske konvencije,
• Animiranje medija, naučno - stručnih i obrazovnih institucija, NVO i javnosti za uključivanje u aktivnosti primene Arhuske konvencije.

2. Značaj za lokalnu zajednicu

• Na teritoriji opštine Bor izgrađeni su objekti rudarstva, metalurgije, bazne hemije, energetike, vodoprivrede i saobraćaja koji, uglavnom, rade bez odgovarajućih dozvola. Po budućem Zakonu o sistemu zaštite životne sredine neophodna je analiza uticaja ovih objekata na životnu sredinu. Te analize. po odredbama Arhuske konvencije i Zakona, moraju biti stavljene na uvid javnosti, organizovana javna rasprava i omogućeno javnosti da stavi primedbe, mišljanja i predloge.
• U borskoj opštini u toku je izrada Strategije razvoja koja razmatra mogućnosti nastavka korišćenja neobnovljivih i intenzivnije korišćenje obnovljivih prirodnih resursa (zemljište, voda, šume, lekovito bilje i šumski plodovi isl.). Priprema se izrada Prostornog plana kojim treba da se definiše buduća namena prostora (zona rudarenja, industrijeske zone, zone urbanog razvoja, turističke zone, zaone za poljoprivrednu proizvodnju) kao i utvrđeni prostori koji su degradirani ili ugroženi stogodišnjim rudarenjem a koje treba rekultivisati i revitalizovati. U pripremi su i urbanistički planovi Bora i pojedinih sela kojim se definišu zone sanitarne zaštite oko rudarskih i industrijskih objekata, zone zaštite izvorišta vodosnabdevanja idr. Prema Arhuskoj konvenciji i pri donošenju ovih planova neophodno je uključivanje javnosti.
• Primena Arhuske konvencije u borskoj opštini imaće veliki značaj za zaštitu životne sredine i razvoj ove multietničke lokalne zajednice a iskustva koje se steknu mogu biti korišćena u bilo kojoj sredini u zemlji.

3. Značaj za nacionalnu ekološku politiku

• Primena Zakona o sistemu zaštite životne sredine, Pravilnika o procenu uticaja na životnu sredinu, Pravilnika o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine zahtevaju uključivanje javnosti, saradnički pristup svih aktera u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou i jačanje kompetentnosti za upravljanje životnom sredinom, što se sve obezbeđuje primenom odredbi Arhuske konvencije.
• Primena protokola Kijevske ministarske konferencije o životnoj sredini zahteva široko učešće javnosti, informisanje, edukaciju, učećče u odlučivanju što treba da bude omogućeno primenom odredbi Arhuske konvencije.
• Posebno odredbe Arhuske konvencije treba da omoguće primenu Konvencije o zaštiti Karpata, koja će biti doneta na Kijevskoj konferenciji.

4. Aktivnosti u okviru programa

• Izrada lifleta o osnovnim odredbama Arhuske konvencije,
• Formiranje baze podataka o objektima za koje potrebna izrada analize uticaja,
• Formiranje baze podataka o zainteresovanim stranama za primenu Arhuske konvencije,
• Izbor (nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola) i štampanje plakata kojim se afirmiše Arhuska konvencija i animira javnost za uključivanje u njenu primenu,
• Medijska kampanja (informativne i specijalne emisije elektronskih medija, članci u lokalnim novinama),
• Izdavanje mesečnog “Biltena o Arhuskoj konvenciji” kojim se informiše javnost o Konvenciji, stanuju životne sredine u borskoj opštini, potrebama njene primene, aktivnostima i rezultatima tih aktivnosti, 6 brojeva,
• Štampanje anketnih listića, u 6 brojeva Biltena, na osnovu kojih će se dobijati povratne informacije o informisanosti javnosti i spremnosti za uključivanje u primenu Arhuske konvencije,
• Instaliranje web strane na sajtu sa informacijama o svim aktivnostima i anketnim listićima,
• Obrada anketa, formiranje baze podataka o rezultatima anketa i informisanje svih zainteresovanih o istim,
• Organizovanje seminara za predstavnike lokalne vlasti, biznis sektora i NVO-a u cilju uspostavljanja saradnje i utvrđivanja metoda i načina primene Konvencije,
• Organizovanje tribina o aktuelnim problemima životne sredine,
• Formiranje Lokalnog Ekološkog Parlamenta koji će razmatrati sva dokumenta iz članova 6, 7, i 8 Arhuske konvencije od intersa za lokalnu zajednicu.

5. Učesnici Programa

• LEAP tim Bora,
• Ministartvo za prirodne resurse i zaštitu životne sredine-Okružni centar Bor
• SO Bor, Izvršni odbor SO, Odeljenje za urbanizam i ekologiju lokalne uprave,
• Stručne službe za zaštitu životne sredine RTB-a i javnih preduzeća,
• Tehnički fakultet Bor,
• Institut za bakar u Boru,
• Zavod za zaštitu zdravlja “Timok” - Zaječar,
• Zdravstveni centar Bor
• Mediji (radio i televizija Bor, listovi “Kolektiv” i “Borske novine”, dopisnici beogradskih medija i agencija”,
• Osnovne i srednje škole,
• Ekološki pokret “Dubašnica”,
• Nevladine organizacije koje okupljaju mlade (Odred Izviđača, Planinarsko društvo).
• Gradska ekološka informativna mreža

6. Koordinator realizacije programa:

Toplica Marjanović, predsednik Ekološkog kluba DMi Bor, koordinator za LEAP Bor

Bor, aprila 2003.

Društvo mladih istraživača Bor
Ekološki klub

home    vrh strane


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2003. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 14.12.2003.