Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Pogledajte i ove strane na našem sajtu:
Detalji o LEAP-u
Osnovni podaci
LEAP dokumenat
Konstituisanje Foruma građana
Uvodno izlaganje
Eko - volonteri
Vizija zajednice
Plakat za LEAP
Anketa građana o životnoj sredini
LEAP na
"Ekološkoj istini"

Sajt MIBOR

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Mediji o nama

Aktivnosti srodnih organizacija

Korisni linkovi

Kontakt

Projekti
LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan Bora
MIbor->Projekti->LEAP
 

Usvajanje
Posle dvogodišnje kampanje za donošenje LEAP-a, Lokalnog ekološkog akcionog plana Bora, koju je, uz podršku REC - Kancelarije za Jugoslaviju i Uprave za životnu sredinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, sprovelo Društvo mladih istraživača u Boru, kao i posle šestomesečne aktivnosti LEAP stručnog tima i LEAP kancelarije formirane u saradnji UNEP/UNOPS-a i opštine Bor, na sednici Skupštine opštine Bor, 25. juna 2003, usvojen je osnovni dokument Lokalnog ekološkog akcionog plana za Bor.

Međunarodna promocija
Interesantno je da je borski LEAP, još dok nije bio formalno usvojen, doživeo međunarodnu promociju na V Panevropskoj ministarskoj konferenciji o životnoj sredini Evrope koja je u maju održana u Kijevu. Uz pomoc UNEP-a i Grida Arendal pripremljena je prezentacija brošure i CD-a o LEAP-u Bora koje su u Kijevu promovisali Krsta S.Kalčić, predsednik SO Bor i Toplica Marjanović, predsednik Ekološkog kluba Društva mladih istraživača u Boru i koordinator LEAP tima opštine Bor.

Među prvima
To je jedan od malog broja lokalnih ekoloških akcionih planova u Srbiji i Crnoj Gori koji su do sada usvojeni ili čija se priprema približila završetku.


Saznajte više o LEAP-u!

Osnovne informacije o pokretanju i toku LEAP procesa u Boru i aktivnostima koje su vođene možete pronaći ako kliknete ovde.

Možete pogledati i sadržaj osnovnog LEAP dokumenta koji je usvojila Skupština opštine Bor, na sledećim stranicama sajta, ili ga preuzeti u PDF formatu, na srpskom ili engleskom jeziku.

Pogledajte i ostale stranice na sajtu o aktivnostima tokom LEAP kampanje:


Brošuru "Projektne osnove učešća javnosti u donošenju lokalnih ekoloških planova", u kojoj su obrađeni rezultati ove ankete, možete preuzete u PDF formatu ako kliknete ovde.

Na naučno stručnom skupu "Ekološka istina 2003", održanom u Donjem Milanovcu od 2. do 4. juna, posebna sesija bila je posvećena nacionalnim i lokalnim ekološkim akcionim planovima. Možete preuzeti, u PDF formatu, sve naučne referate saopštene u okviru sesije. Autore i teme radova možete pogledati ovde.

 

home    vrh strane


LEAP tim Bor
e-mail: leapbor@ptt.yu

Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2003. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 5.06.2003.