Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Povodom Svetskog dana zdravlja 2021.,
Društvo mladih istraživača Bor zajedno sa
Rajačkom narodnom školom zdravlja
prikazuje jedan broj poruka
Svetske zdravstvene organizacije.