Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2021 i projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-Zajedno za aktivno građansko društvo, koji uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, Društvo mladih istraživača Bor, sa Gradskom upravom Bor, Domom omladine i udruženjem “Alternativa”, organizuje tribinu

“Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine”

Ciljevi tribine su: informisanje javnosti o aktuelnom stanju zagađenosti vazduha u Boru, projektu “Zajedno za Bor bez dima”, ekspertskoj podršci projektu i doprinosu tradicionalnog ekološkog skupa “Ekološka istina – Ecoter” naučnim saznanjima o zaštiti vazduha.
Na skupu će govoriti: Prof. dr Predrag Dimitrijević, Pravni fakultet iz Niša, prof. dr Velizar Stanković, profesor Tehničkog fakulteta u Boru, u penziji, prof. dr Snežana Šerbula, šefica katedre za zaštitu životne sredine Tehničkog fakulteta u Boru, prim. dr Petar Punović u penziji i Toplica Marjanović, koordinator projekta.
Tibina će biti održana u četvrtak 3. Juna 2021. sa početkom u 18,00 časova u prostorijama Doma omladine (na uglu Bolničke ulice).