Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 
Iz rada društva
 • Početna strana
 • O nama
 • Dani MI
 • Voda i zdravlje
 • Etno večeri
 • LEAP Bora
 • MORIEK 2001.
 • MORIEK 2000.
 •  

   
  Linkovi srodnih sajtova
 • Eko-istina
 • Mladi istraživači Srbije
  Mladi istraživači Beograda
  Mladi istraživači Vojvodine
  Društvo ekologa Srbije
  Danube Environmental Forum

  MORIEK 2001

  Programi MORIEK-a 2001

   MORIEK 2001.-Information sheet

  1. PROGRAMI EDUKACIJE

  2. 1. Etno – eko škola

  3. PROGRAMI KAMPOVA

  4. 1. Ekološki kamp u Zlotskom kanjonu
   2. Hidroekološki kamp na Timoku
   3. Etnološki kamp na Dubašnici

  5. POSEBNI PROGRAMI

  6. 1. Psiho-pedagoška radionica
   2. Radio astronomija

  Oblasti na koje se programi odnose:
  Ekologija (hemija, biologija, geomorfologija-speleologija), etnologija, pedagogija, radioastronomija
  Z Kada se programi realizuju:
  15.-31. juli 2001.godine
  HQ Gde se programi realizuju:
  Škola ljubitelja prirode i eko-etno škola u Gornjanu, kamp na ulazu u Zlotski kanjon, kamp na Timoku, kamp na Dubašnici (Južni Kučaj, istočna Srbija).
  L Cilj MORIEK-a 2001.
  Cilj kampa je da, nakon završetka realizacije programa, polaznici steknu svest o značaju zaštite životne sredine i kulturnih dobara, određena istraživačka i naučna znanja, upoznaju znamenitosti Bora i njegove okoline, steknu nova poznanstva, uz mogućnost poboljšanja znanja stranog jezika kroz komunikaciju sa stranim učesnicima. Stečena znanja mogu biti iskorišćena u procesu učenja i studiranja i kao osnova za stručnu specijalizaciju i napredovanje.
  Pored ovoga, očekuje se i doprinos širim društvenim aktivnostima na zaštiti biološke raznovrsnosti, prirodnih dobara, vodotokova i upoznavanje i očuvanje tradicionalnog načina života.
  O Sadržaji programa

  1. PROGRAMI EDUKACIJE:
  2. 1. Eko-etno škola - Gornjane 07.07. - 15.07.2001. za 30 učesnika iz DMI Bor

  3. PROGRAMI KAMPOVA

   1. Ekološki kamp: Uređenje Lazarevog kanjona i Zlotskih pećina i bio - speleološka istraživanja

  Vreme: 15. 07. - 31. 07. 2001.
  Lokalitet: Ulaz u Lazarev kanjon, Lazareva pećina i Vernjikica, Mandina i ostale pećine, Dubašnica, Zlot, okolina Bora, istočna Srbija
  Opis projekta:
  Uređenje Lazarevog kanjona i pećina
  Projekat uređenja se realizuje u ulaznom delu Lazarevog kanjona, gde se i nalaze Lazareva pećina i pećina Vernjikica na čijem se uređenju radilo i na prethodnim kampovima MORIEK-a ’98 i 2000. Cilj projekta je da se nastavi čišćenje ulaza kanjona i pećine od otpada, da se pećine zaštite od daljeg ugrožavanja. Uradiće se nova speleološka istraživanja radi dopune postojećeg katastra Dubašnice. Urediće se pećine za boravak slepih miševa i obezbediti siguran rad ekipe za bio-speleološka istraživanja. Organizovaće se osnovna obuka iz speleologije i praktično primeniti pri realizaciji novih istraživanja.
  Poseban deo projekta je markiranje slepih miševa koji žive u Zlotskim pećinama, radi izučavanja njihovog načina života i migracije, kao i predlaganja sistema monitoringa i mera za njihovu zaštitu.
  Učesnici: 6 stranaca i 19 domaćih učesnika za uređenje kanjona i pećina
  Jezik kampa: Srpski i engleski
  Smeštaj i ishrana: Učesnici će biti smešteni u kampu pod šatorima na uluzu u Zlotski kanjon.
  Prevoz učesnika: Do Bora individualno a od Bora i na terenu autobusom, putničkim i terenskim vozilima, a deo terena pešice.
   2. Hidroekološka istraživanja Timoka
  Opis projekta:
  Projekat hidroekoloških ispitivanja srednjeg i gornjeg toka Crnog Timoka i njegovih pritoka - Zlotske, Šarbanovačke i Brestovačke reke ima za cilj utvrđivanje uticaja naselja, termomineralnih voda i velikih sistema vodosnabdevanja na kvalitet ovih voda i živi svet u njima i postavljanje sistema stalnog monitoringa ovih voda. Učesnici će na terenu prikupljati uzorke vode za hemijske i biološke analize i sami vršiti manji broj analiza.
  Vreme: 15. 07. - 25. 07. 2001.
  Lokalitet: Izvorište, gorni i srednji tok Crnog Timoka od Krivog Vira do ušća Brestovačke reke u Timok
  Učesnici: 4 stranca i 11 domaćih učesnika za hidroekološka istraživanja Timoka
  Jezik kampa: Srpski i engleski
  Smeštaj i ishrana: Učesnici će biti smešteni u O.Š. na Timoku i Krivom Viru
  Prevoz učesnika: Do Bora individualno a od Bora i na terenu autobusom, putničkim i terenskim vozilima, a deo terena pešice.
   3. Etnološka istraživanja tradicionalne kulture okoline Bora
  Vreme: 16. 07. - 31. 07. 2001.
  Lokalitet: Dubašnica, Zlot, Šarbanovac, okolina Bora, istočna Srbija Opis projekta:
  Cilj etnoloških istraživanja je utvrđivanje kulturnog nasle|a i prikupljanje podataka o specifičnosti bačijanja u ovom kraju, njihova sistematizacija uz saradnji sa stručnjacima iz drugih naučnih oblasti kako bi se sačinio projekat za osnivanje etno parka koji bi upotpunio postojeću turističku ponudu i doprineo opstanku tradicionalne kulture. Istraživaće se tradicionalni način života ( etnomedicina, etnoarhitektura, etnoastronomija) i privređivanja (stočarenja i dr.) na Dubašnici i ostalim delovima južnog Kučaja koji se mogu uskladiti sa zaštitom prirodnih vrednosti ovog područja.
  U etnološkoj školi u Gornjanu izučavaće se osnovi etnologije, metode istraživačkog rada u ovoj oblasti na primerima sa terena Istočne Srbije.
  Učesnici: 5 stranih i 25 domaćih polaznika za etnološka istraživanja
  Jezik kampa: Srpski i engleski
  Smeštaj i ishrana: Učesnici će biti smešteni u objektu Šumske sekcije na Dubašnici.
  Prevoz učesnika: Individualno do Bora a od Bora i na terenu autobusom, putničkim i terenskim vozilima, a deo terena pešice.
   III. POSEBNI PROGRAMI

   1. Program psiho-pedagoške radionice

  Cilj psiho-pedagoške podrške je edukacija mladih na temeljnim principima Crvenog krsta, a to su: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo, univerzalnost.
  Kompletan program pratiće i usmeravati ekspertski timovi, tj. nosioci Programa psiho-socijalne podrške Opštinske organizacije Crvenog krsta Bor.

  Program će biti realizovan kroz sve škole i kampove MORIEK-a

  Učesnici : Deca izbeglica i socijalno ugroženih lica (Ukupno 10) i ostali učesnici MORIEK-a
  Smeštaj i ishrana: Učesnici će biti smešteni u kampu na Dubašnici, gde će biti organizovana i ishrana.
  Prevoz učesnika: Do Bora individualno a od Bora i na terenu autobusom, putničkim i terenskim vozilima, a deo terena pešice.
   2. Program radio-astronomije
  • RAJIP - fenomen jonosferskog prostiranja radio talasa na 50 i 144Mhz posredstvom sporadičnog E-sloja; praćenje stanja prostiranja radio talasa VHF frekvencije posredstvom jonosfere i izučavanje pojava anomalije Es sloja i određivanje maksimalne razdaljine primljenog signala; proučavanje anomalija u jonosferi i uticaj Sunčeve aktivnosti na prostiranje radio talasa u frekventnom opsegu 50-144Mhz.
  • RAINS refleksije radio-signala posredstvom Meteorskog roja ARIJETIDI na frekvenciji 144Mhz; praćenje aktivnosti meteorskog roja i refleksija radio signala na frekvenciji od 144Mhz, utvrđivanje prosečnosti meteora na čas i maksimuma na dan; proučavanje radijanta-putanje kretanja meteora i uticaj Sunca na jonizujući trag i uticaj na dužinu refleksije radio talasa.
  Učesnici : Vođa projekta i 4 RASK istraživača i ostali zainteresovani učesnici MORIEK-a
  Smeštaj i ishrana: Učesnici će biti smešteni u školi u Gornjanu i kampu na Dubašnici, gde će biti organizovana i ishrana.
  Jezik kampa: Srpski i engleski

  Društvo mladih istraživača
  19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
  e-mail: mibor@ptt.yu


  design:Vasic
  copyright © 2001. Etos; all rights reserved.
  datum izmene stranice/last modified: 10.07.2001.