Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 
Arhiva
 • Dani Mladih istraživača 2001.
 • Iz rada društva
 • Početna strana
 • O nama
 • Dani MI
 • Voda i zdravlje
 • Etno večeri
 • LEAP Bora
 • MORIEK 2001.
 • MORIEK 2000.
 •  

   
  Linkovi srodnih sajtova
 • Eko-istina
 • Mladi istraživači Srbije
  Mladi istraživači Beograda
  Mladi istraživači Vojvodine
  Društvo ekologa Srbije
  Danube Environmental Forum

  Dani Mladih istraživača 2002.

  "Dan voda - Dan planete Zemlje"

  22. mart - 22. april 2002.

  PROGRAM

   Sreda, 20. mart - 18 časova
   Narodna biblioteka Bor
   Četvrtak, 21. mart
   Boljevac
   Petak, 22. mart
   Brestovac
  • Obeležavanje Dana voda prezentacijom stručnih radova na temu "Voda i razvoj" i hidroloških istraživanja Timoka i Borske reke (izložbe, zbornik radova, umetnički program i dr.)
   Organizatori:
   Eko klub DMI, Fondacija Prof dr Berislav Ristić – Berko, Narodna bilioteka Bor, Eko klub DMI Brestovac, Mladi istraživači Boljevca

   Četvrtak - Subota, 28 - 30. mart
   Dom odmora, Brestovačka Banja

  • LEAP Bora - trodnevni seminar o pripremi i realizaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana LEAP
   Organizatori:
   Eko klub DMI, Skupština opštine Bor, REC, UNEP

   Četvrtak 4. april - 18 časova
   Narodna biblioteka Bor

  • Obeležavanje 7. aprila, Svetskog dana zdravlja - multimedijalna prezentacija na temu "Primene novih informacionih tehnologija u zdravstvu"
   Izložba "Kretanje za zdravlje"
   Organizatori:
   Informatički klub DMI, Zdravstveni centar Bor, DTV "Partizan" Bor

   Utorak 9. april - 18 časova
   Turistički Savez Bor

  • Godišnja skupština Društva mladih istraživača Bor
  • Promocija projekata za 2002. god.
  • - MORIEK 2002

  • Organizator:
   Društvo mladih istraživača Bor

   Četvrtak 18. april - 18 časova
   Muzej Rudarstva i Metalurgije Bor

  • Etno veče

  • Organizatori:
   Etno klub Društva Mladih istraživača Bor, Muzej rudarstva i metalurgije

   Petak 19. april - 10 časova
   Tehnički fakultet Bor

  • Deseta smotra naučno istraživačkih radova studenata Tehničkog fakulteta

  • Organizatori:
   Klub 1902,Društvo mladih istraživača Bor, Mladi istraživači Ub

   Ponedeljak, 22. april - Dan Planete Zemlje

  • Eko - škola, Stol

  • Radni vikend - Timok

  • Skup ekoloških nevladinih organizacija

  • Tematski programi

  • Organizatori:
   Društvo mladih istraživača, Fondacija Prof dr Berislav Ristić i druge NVO

   Organizatori manifestacije Dani Mladih istraživača Bora 2002:

   • Društvo Mladih Istraživača Bor

   • Ekološki Klub DMI Bor

   • Mladi istraživači Boljevca

   • Ekološki Klub DMI Brestovac

   • Fondacija "Prof. Dr Berislav Ristić-Berko"

   • Zavod za zaštitu zdravlja "Timok" Zaječar

   • Etnološki Klub DMI Bor, Etno Klub DMI Zlot

   • Muzej rudarstva i metalurgije Bor

   • Regionalni Centar za talente Bor

   • Narodna biblioteka Bor
   • Zdravstveni centar Bor

   Sponzori manifestacije Dani Mladih istraživača Bora 2002.

   • Skupština opštine Bor
   • Tehnički fakultet Bor
   • RTB Bor
   • Zdravstveni centar Bor
   • Narodna biblioteka Bor

   Bor , mart 2002. godine

   Društvo mladih istraživača
   19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
   e-mail: mibor@ptt.yu


  design:Vasic
  copyright © 2001-2002. Etos; all rights reserved.
  datum izmene stranice/last modified: 25. 3. 2002.