Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

OKRUGLI STO Ekološki dani Bora 2020. i EcoTER 2020.
Povodom međunarodnih dana zaštite životne sredine, borbe protivu degradacije zemljišta i zaštite Dunava

Activities to promote the Connect 2030 Agenda within Serbia

Partnerstvo za održivi razvoj.

 

16.maj.2020. – 18h
ICTs for Sustainable Development Goals (film ITU).
– Upoznajte Međunarodnu uniju za telekomunikacije (ITU).
 -Partnerstvo za održivi razvoj. 

18.maj 2020 – 20h
– Mrežne tehnologije. – Mladen Dumitrašković 
– 5G potreba ili hir? – Anita Demiri 
 -Radionica – Organizacije civilnog društva i alati za pripremu, istraživanje i analizu podataka. – Mladen Dumitrašković

.


 

Дани младих истраживача Бора, у оквиру којих је пре скоро две деценије покренуто обележавање значајних еколошких датума, прерасли су кроз ЛЕАП процес у ЕКОЛОШКЕ ДАНЕ БОРА а

од 2005. године овај програм се реализује као ЕКОЛОШКИ ДАНИ БОРА И БОРСКОГ ОКРУГА у оквиру ЛЕАП процеса у Борском округу.

 Шта су Еколошки дани Бора?

  • Еколошки бренд Бора – промоција борске средине
  • Комплексни програм – тридесетак посебних програма поводом значајних еколошких датума и тема
  • Мултимедијални програм – трибине, презентације, изложбе, излети, волонтерске акције, научни скупови, фестивали и др.
  • Партнерски програм – бројни и разноврсни организатори и учесници
  • Оригиналан и иновативан програмски модел који се ослања на савремене информатичке технологије

 Презентација Програма еколошких дана Бора 2020.: 

Ekoloski dani Bora 2020

 

Датуми и теме које се обележавају у оквиру  Еколошких дана Бора:

Светски дан еколошке едукације  26. јануар
Светски дан очувања енергије 14. фебруар
Међународни дан енергетске ефикасности    5. март
Светски дан шума  21. март
Светски дан вода 22. март
Светски дан метеорологије 23. март
Сат за нашу планету задњи викенд марта
Светски дан спорта и физичког кретања   6. април
Светски дан здравља   7. април
Национални дан заштите природе  11. април
Светски дан планете Земље 22. април
Светски дан телекомуникација и информационог друштва 17. мај
 Светски дан биодиверзитета 22. мај
Европски дан парков 24. мај
Светски дан заштите животне средине   5. јун
Национални дан науке 10. јул
Међународни дан Дунава  29. јун
Међународни дан младих 12. август
Европска ноћ слепих мишева задња
субота/ недеља августа
Ноћ истраживача  задњи петак септембра
Светски дан чистих планина 26. септембар
Светски дан туризма   27. септембар
Међународни дан заштите дивљих животиња   4. октобар
Светски дан хране  16. октобар
Међународни дан за климатске акције 24. октобар
Светски дан заштите ваздуха   3. новембар
Светски дан науке 10. новембар
Дан ГИС  16. новембар
Светски дан еколошких покрета 17. новембар
Светски дан заштите земљишта     5. децембар
Међународни  дан волонтера   5. децембар
Међународни дан планина    11. децембар

              

Организатори и реализатори програма су:

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ БОРА
Ул. 3.октобра 71
Тел. 030-444-241
www.mibor.rs

е-mail: mibor@ptt.rs 

Канцеларија за заштиту животне средине Општине Бор
Ул. Моше Пијаде 5/IV
Тел. 030 427-313
e-mail: zastita.zs@opstinabor.rs  

 

Преузмите: Програм еколошких дана Бора за 2020. годину.

Бројне активности које су се годинама одвијале, публиковане су путем медија и друштвених мрежа:

Билтени и публикације:

http://csonnect.rec.org ,

http://csonnect.rec.org/uploads/publications/07%20Bilten%20REC%20web.pdf

Фејсбук страница Еколошких дана:
https://www.facebook.com/Ekolo%C5%A1ki-DANI-BORA-221552545069396/

Tv Bor: https://www.youtube.com/results?search_query=ekolo%C5%A1ki+dani