Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Поводом Светског дана планете Земље, у оквиру програма Еколошки дани Бора, у четвртак 22. априла 2021. у 12,00 часова организује се семинар за представнике јавне управе и служби: градска управа, јавна предузећа и установе, школе, културне и научне институције, тим за мониторинг ваздуха…

Семинар се реализује хибридно, преко зоом платформе и учешћем мање групе учесника, а обрадиће се теме:

   • Документи јавне политике о квалитету ваздуха
   • Друштвене мреже као извор информација о квалитету ваздуха
   • Стање квалитета ваздуха у Агломерацији Бор у периоду 2011 – 2020. год. и
    предлог мера за побољшање
   • Законска регулатива ЕУ
   • Утицај квалитета ваздуха на здравље људи и мере заштите.