Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Usvajanje

Posle dvogodišnje kampanje za donošenje LEAP-a, Lokalnog ekološkog akcionog plana Bora, koju je, uz podršku REC – Kancelarije za Jugoslaviju i Uprave za životnu sredinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, sprovelo Društvo mladih istraživača u Boru, kao i posle šestomesečne aktivnosti LEAP stručnog tima i LEAP kancelarije formirane u saradnji UNEP/UNOPS-a i opštine Bor, na sednici Skupštine opštine Bor, 25. juna 2003, usvojen je osnovni dokument Lokalnog ekološkog akcionog plana za Bor.

Međunarodna promocija

Interesantno je da je borski LEAP, još dok nije bio formalno usvojen, doživeo međunarodnu promociju na V Panevropskoj ministarskoj konferenciji o životnoj sredini Evrope koja je u maju održana u Kijevu. Uz pomoc UNEP-a i Grida Arendal pripremljena je prezentacija brošure i CD-a o LEAP-u Bora koje su u Kijevu promovisali Krsta S.Kalčić, predsednik SO Bor i Toplica Marjanović, predsednik Ekološkog kluba Društva mladih istraživača u Boru i koordinator LEAP tima opštine Bor.

Među prvima

To je jedan od malog broja lokalnih ekoloških akcionih planova u Srbiji i Crnoj Gori koji su do sada usvojeni ili čija se priprema približila završetku.

Saznajte više o LEAP-u!

 

Osnovne informacije o pokretanju i toku LEAP procesa u Boru i aktivnostima koje su vođene možete pronaći ako kliknete ovde.

Možete pogledati i sadržaj osnovnog LEAP dokumenta koji je usvojila Skupština opštine Bor, na sledećoj stranici sajta, ili ga preuzeti u PDF formatu, LEAP brosura_anketa ili na Sadržaj LEAP dok_eng.

Pogledajte i ostale stranice na sajtu o aktivnostima tokom LEAP kampanje:

Konstituisanje građanskog foruma

Uvodno izlaganje: “Šta je i zašto Lokalni ekološki akcioni plan”
Škola eko-volontera
Vizija zajednice
Plakat za LEAP
Mišljenje građana o životnoj sredini – anketa

Brošuru “Projektne osnove učešća javnosti u donošenju lokalnih ekoloških planova”, u kojoj su obrađeni rezultati ove ankete, možete preuzete u PDF formatu ako kliknete na Projektne osnove učešća javnosti u donošenju LEAP..

Na naučno stručnom skupu “Ekološka istina 2003”, održanom u Donjem Milanovcu od 2. do 4. juna, posebna sesija bila je posvećena nacionalnim i lokalnim ekološkim akcionim planovima. Možete preuzeti, u PDF formatu, sve naučne referate saopštene u okviru sesije. Autore i teme radova možete pogledati ovde.