Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Regionalna radionica na temu “Politika u oblasti klimatskih promena – važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokane/regionalne razvojne ciljeve”, održana je 26. juna 2015. godine.

Jedno od glavnih ideja je bila da se ukaže na klimatske promene u Timočkoj krajni i potrebu da se ukaže na važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske lokalne i regionalne razvojne ciljeve.

Flajer za radionicu:

Flajer Bor

Prezentacija: Aktivnosti i izazovi u vezi sa promenama klime na lokalnom i regionalnom nivou u istočnoj Srbiji. 

Prezentacija Bor SRBIJA I KLIMATSKE PROMENE

Brošura: SRBIJA I KLIMATSKE PROMENE POLITIKA U OBLASTI KLIMATSKIH PROMENA – VAŽNOST UKLJUČIVANJA KLIMATSKIH PROMENA U SEKTORSKE I LOKALNE/ REGIONALNE RAZVOJNE CILJEVE

BROSURA Klimatske promene, Bor