Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Civilno društvo za energetsku tranziciju

 

 Pregled Aktivnosti na Projektu 
pratite detaljnije informacije o realizaciji aktivnosti

 

Projekat Civilno društvo za energetsku tranziciju usmeren je na transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetske nezavisnosti, demokratskog i decentralizovanog upravljanja energetskom i klimatskom politikom, kroz povećano učešće civilnog društva u razvoju i praćenju implementacije reformi.
Projekat se sprovodi u periodu od 1. decembra 2022. godine do 31. marta 2024. godine uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP) Republike Srbije je ključni dokument koji treba da postavi ciljeve domaće energetske i klimatske politike, pruži okvir za proces energetske tranzicije i bude instrument za dostizanje dugoročnih ciljeva energetske i klimatske politike EU.

INEKP se donosi za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine i definisaće nove ciljeve za unapređenje energetske efikasnosti, veću upotrebu obnovljivih izvora energije, unapređenje sigurnosti snabdevanja i smanjenje energetskog siromaštva.

Tematski fokus rada i analiza Društva mladih istraživača Bor na projektu biće:
Doprinos sektora rudarstva i industrije u gradu Boru ciljevima INEKP na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i adaptaciji na klimatske promene.
Doprinos će se manifestovati kroz planirane aktivnosti na izradi Plana razvoja grada i Plana zaštite životne sredine kao i Prostorni plan grada i prostorne planove posebne namene posebno kroz:
 – ugrađivanje ciljeva i mera INEKP u lokalne dokumente kao i kroz
 – obeležavanje značajnih ekoloških datuma – svetski dani: obnovljive energije, energetske efikasnosti, šuma, voda i meteorologije.

Projekat Civilno društvo za energetsku tranziciju okuplja više udruženja koja prate proces izrade i usvajanja INEKP-a uz nameru da ovaj dokument približe domaćoj javnosti i predstave njegov značaj za lokalnu zajednicu.

Beogradska otvorena škola je u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) su nosioci projekta a na projektu učestvuje još sedam lokalnih partnera: 

Centar za unapređenje životne sredine (Beograd), Energetska zadruga Elektropionir (Beograd), Novi put (Kraljevo), Lokalni odgovor (Valjevo), Društvo mladih istraživača (Bor), Pro.Tok21 (Smederevo) i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnosti (Beograd).