Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Civilno društvo za energetsku tranziciju

 

Projekat “Civilno društvo za energetsku tranziciju” ima za cilj transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetske nezavisnosti, demokratskog i decentralizovanog upravljanja energetskom i klimatskom politikom, kroz povećano učešće civilnog društva u razvoju i praćenju implementacije reformi.
Ovaj projekat Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) realizujemo sa još šest lokalnih partnera iz svih krajeva Srbije.
Projekat se sprovodi u periodu od 1. decembra 2022. godine do 31. marta 2024. godine uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Uključi se!

Realizovane aktivnosti tokom januara 2023. godine

Beogradska otvorena škola je u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i još sedam lokalnih partnera iz Beograda, Bora, Valjeva, Kraljeva i Smedereva uspešno sprovela prvi trening u okviru projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju, koji je održan 17. i 18.januara 2023. godine u Novom Sadu.

Učesnici kroz projekat prate proces izrade i usvajanja INEKP-a uz nameru da ovaj dokument približe domaćoj javnosti i predstave njegov značaj za lokalnu zajednicu.

 

Održan je sastanak radnog tima 26. januara 2023. godine.

Projektni tim Društva mladih istraživača Bor je 26.januara 2023. na radnom sastanku potvrdio da aktivno pruža svoj doprinos kroz aktivnosti na poboljšanju javnih politika i predloga za unapređenje u oblasti uticaja sektora rudarstva i industrije u gradu Boru ciljevima INEKP na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i adaptaciji na klimatske promene.

O samom projektu i učešću DMI Bor, javnost je obaveštena putem medija i društvenih mreža:  

Informacija i fotografije o učešću na održanom početnom seminaru u Novom Sadu 17. i 18. januara objavljeni na Twitter profilu DMI i na Fejsbuk grupi BOR za životnu sredinu, gde je objavljena i informacija o održanom sastanku radnog tima DMI 29. januara 2023. godine.  

Članovi radnog tima Dragan Ranđelović i Toplica Majanović su javnost obaveštavali o uključivanju DMI Bor u realizaciju projekta putem učešća u emisijama TV Bor i Radio Bor, kao i kako će kroz realizaciju Ekoloških dana Bora doprinositi realizaciji projekta.

 

Realizovane aktivnosti tokom februara 2023. godine

Toplica Marjanović je detaljnije u emisiji TV Bor upoznao javnost sa ciljevima i aktivnostima koje predstoje DMI Bor na realizaciji projekta.

Na sednici radne grupe za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom grada Bora raspravljano je i o ciljevima i merama Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana – INEKP koje se odnose na upravljanje otpadom. Konstatovano je da ce u daljem radu na izradi lokalnog plana upravljanja otpadom biti obuhvaceni svi odgovarajuci ciljevi i mere INEKP-a.

Održan je sastanak radnog tima DMI Bor 20. februara 2023. godine, radi dogovora o narednim aktivnostima na projektu, organizaciji konferencije za medije i pripreme Saopštenja DMI Bor.

 

Na konferenciji za medije, koja je održana 21. februara 2023. godine Društvo mladih istraživača Bor je izrazilo snažno očekivanje od SerbiaZiJincooper i SerbiaZiJinminig da se uključe u definisanje i sprovođenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP) Srbije, obzirom da ZiJinminig grupa ima iavno dostupan detaljan plan o smanjenju svog uticaja na klimatske promene. Pogledajte/preuzmite saopštenje DMI Bor.

 

Na sastanku Stalnog radnog tela za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha Grada Bora predstavljen je projekat “Civilno društvo za energetsku tranziciju” koji ralizuju Beogradska otvorena škola i Regionalni centar za obnovljivu energiju i životnu sredinu. U realizaciju projekta je uključeno i Društvo mladih istraživača iz Bora. DMI se bavi mogućim doprinosima primene Integrisanog nacionalnog plana za energiju i klimu u rudarstvu i industriji.

 

Realizovane aktivnosti tokom marta 2023. godine

Povodom svetskih dana šuma, voda i meteorologije u programu Ekoloških dana Bora, Društvo mladih istraživača Bor u okviru projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju” organizovao je javnu tribinu pod nazivom:

Rekultivacija kao odgovor na klimatske promene”

Tribina je bila organizovana u utorak 28. marta 2023. u Medija centru Bor.

Na Tribini je Mirko Popović iz Regionalnog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) predstavio projekat “Civilno drštvo za energetsku tranziciju” i dosadašnje aktivnosti na njegovoj realizaciji u lokalnim zajednicama.

Dr Dragana Ranđelović je prezentovala analizu “Rekultivacija jalovišta rudnika u Boru u funkciji odgovora na klimatske promene”. Pogledajte / preuzmite:

Prezentaciju “Rekultivacija jalovišta rudnika u Boru u funkciji odgovora na klimatske promene”

Analizu “Rekultivacija jalovišta rudnika u Boru u funkciji odgovora na klimatske promene”

U diskusiji je ukazano na:
– početak nove ere rekultivacije odlagališta rudarskog otpada i flotaciskih jalovišta,
– neophodnost dobrog planiranja, izboru vrsta drveća i trasparentnosti projekata,
– potrebu stvaranja partnerstva ZiJin-a, lokalne uprave, naučno-stručnih institucija, škola, kompanija koje obavljaju rekultivaciju, OCD i građana na realizaciji projekata rekultivacije,
– nerešene imovinsko – pravne odnose vlasništva nad odlagalištima i jalovištima,
– propustie i neophodnosti negovanja i održavanja revitalizovanih prostora,
– projekte učenika srednjih škola o rekultivaciji,
– probleme suše i zalivanja zasađenog rastinja,
– aktivnosti i nedostatke dosadašnjih pokušaja rekultivacije i dr.

Zaključeno je da se očekje da će SerbiaZiJincopper i SerbiaZiJinmining sačiniti dugoročne i kratkoročne planove rekultivacije i učiniti ih dostupnim javnosti.

Da je neophodna saradnja lokalne uprave i kompanija u cilju izrade i realizacije projekata rekultivacije i uklapanje tih projekta u podizanju gradskog zelenila,

Da je potrebno uspostavljanje partnerstva sa naučno – stručnim institucijama radi izbora načina remedijacije, izbora vrsta za rekultivaciju, uređenju rekultivisanih prostora, definisanju metoda negovanja i održavanja revitalizovanih površina, nakon rekultivacije.

Da je neophodno uspostaviti saradnju svih zainteresovanih strana u zajednici u cilju učešća u donošenju programa koji se odnose na rekultivaciju i učešću u njihovoj realizaciji.


Na Okruglom stolu organizovanom na temu: DOPRINOS INDUSTRIJE ENERGETSKOJ TRANZICIJI a povodom Svetskog dana energetske efikasnosti organizovanog 14. marta u prostoru Medija centra Bor, kao i u okviru realizacije projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju, Dr Milanče Mitovski, dipl.inž, akademik IAS je govorio o Mogućnosti korišćenja sekundarne energije metalurgije bakra u Boru.

Pogledajte / preuzmite prezentaciju: Mogućnosti korišćenja sekundarne energije metalurgije bakra u Boru.

Pogledajte / preuzmite analizu: Korišćenje sekundarne energije Topionice bakra u Boru.

Zatim je o Mogućnostima korišćenja obnovljive energije govorio ing Zvonko Damnjanović, a zatim je prikazan kratak edukativni film Economisons l′énergie – Čuvajmo energiju koji je rađen u saradnji OŠ “3. Oktobar” i Gradjanske čitaonice Evropa a uz medijsku podršku Medija centra Bor.

Pogledajte / preuzmite prezentaciju: Mogućnosti korišćenja obnovljive energije.

Pogledajte edukativni film: Economisons l′énergie – Čuvajmo energiju

Prethodno su u najavama autori i izlagači na Okruglom stolu bili gosti Radio Bora i u emisiji TV Bor Budilica bili gosti medija.

 

Realizovane aktivnosti tokom aprila 2023. godine

Društvo mladih istraživača Bor je povodom Dana planete zemlje organizovalo javnu tribinu

“Klima, industrija i lokalna zajednica”

Na tribini 24. aprila 2023. godine je ukazano da je Timočka krajina deo Srbije gde su suše sve češće i dugotrajnije.

Da li privreda, lokalna zajednica i svaki pojedinac mogu da utiču na prilagođavane klimatskim promenama i smanjenjenju emisije gasova koji su uzrok klimatskih promena?

Na ta pitanja pokšali su da odgovore autori uvodnih prezentacija Marija Veljković, Toplica Marjanović i Dragan Ranđelović.

Marjia Veljković, učenica Tehničke škole, ukazala je na potrebu kompostiranja organskog otpada kojim se smanjuje emisija gasova, proizvodi kompost neophodan za rast i razvoj biljaka a to može da radi svako od nas. Pogledajte/Preuzmite prezentaciju.

Toplica Marjanović je ukazao na potrebu povećanja energetske efikasnosti, smanjenju emisije gasova staklene bašte, korišćenju obnovljivih izvora energije u privrednim organizaciama i javnim preduzećima.Pogledajte/Preuzmite prezentaciju.

Svim ovim aktivnostima treba pristupiti kreiranjem i relizacijom sistematskih planova koji moraju biti usaglašeni počev od kompanija, javnih predzeća, lokalne zajednice do nacionalnog nivoa, istakao je Dragan Ranđelović. Pogledajte/Preuzmite prezentaciju.


Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), su organizovali skup:

Zeleni razgovori: Lokalna adresa energetske i klimatske politike,

na kome su partneri na projektu predstavili svoje aktivnosti.

Društvo mladih istraživača Bor je predstavilo ekspertske analize o mogućnostima korišćenja otpadne toplote iz metalurgije za grejane grada i mogućnostima rekultivacije rudarskih odlagališta i jalovišta kao doprinos borbi protiv klimatskih promena.

Prezentaciju možete pogledati / preuzetu ovde,

a izveštaj sa skupa je na linku:
https://www.bos.rs/rs/vesti/21/11164/zeleni-razgovori—lokalna-adresa-energetske-i-klimatske-politike-.html

 


Realizovane aktivnosti tokom juna i jula 2023. godine

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine u utorak 6. juna 2023. godine održana je Tribina na kojoj su predstavljeni:

Nacrt plana kvaliteta vazduha aglomeracije Bor
Predlozi DMI za unapređenje Plana kvaliteta vazduha kao i 

Plan detaljne regulacije “Trujkanov potok”, kao i primedbe i sugestije na Plan detaljne regulacije.


Povodom poziva Ministarstva Rudarstva i energetike na javnu raspravu o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu Republike Srbije za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine, u Beogradu je u organizaciji Beogradske otvorene škole održana 28. juna javna prezentacija sa raspravom uz učešće predstavnika Ministarstva Rudarstva i energetike i brojnih predstavnika zainteresovanih subjekata. Na skupu su svoje stavove izneli i predstavnici DMI Bor.

Korisni linkovi:

https://javniuvid.bos.rs/inekp/ 
https://www.mre.gov.rs/tekst/95/javne-rasprave.php


Učestvujući na Javnoj raspravi u  Nišu 14. jula 2023. godine o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, predstavnik  Društva mladih istraživača iz Bora je predložilo 5 grupe izmena i dopuna Plana:
– Dopuniti procenama i merama za sektor rudarstva jer je rudarstvo veliki izvor gasova sa efektom staklene bašte a razvoj Republike Srbije se bazira na razvoju rudarstva.
– Potrebno je predvideti mere promocije korišćenja otpadne toplote iz industrije za grejanje lokalnih zajednica u kojima te industrije funkcionišu,
– Nova naselja koja nastaju preseljenjem sela, naselja i delova grada zbog otvaranja novih površinskih kopova planirati da budu sa nultom neto emisijom ugljenika,
– Izgradnju vetro i solarnih elektrana ne planirati na prostorima koja se nalazi na IUCN listi zaštićenih staništa biljnog i životinjskog sveta,
– Nisu tačni podaci dati u analitičkom delu o obimu proizvodnje katodnog bakra jer je proizvodnja i danas daleko veća od projektovane za 2050. godinu.


Društvo mladih istaživača je organizovalo tribinu u okviru javnog uvida u Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan. Tribina je održana 19.07. uz učešće građana, predstvanika lokalne uprave, stručnih institucija i organizacija civilnog društva.

Prezentovan je Nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana kao i mišljenje i predlozi Društva mladih istraživača za izmene i dipune Plana.

Pogledajte / preuzmitre prezentaciju.

Prihvaćene su osnovne grupe predloga:

– Plan dopuniti sagledavanjem uticaja sektora rudarstva na klimatske promene i planirati mere za doprinos ovog sektora za smanjenje emisije gasova staklene bašte, povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije,

– Analitičku dokumentaciju revidirati najnovijim podacima o proizvodnji bakra jer je u njoj procenjeno da će proizvodnja bakra 2025. godine biti 80.000 tona a već iduće godine u topionici u Boru biće 200.000 tona,

– Predvideti mere promocije korišćenja otpadne toplote iz energetike, metalurgije i industrije za grejanje lokalnih naselja i gradova,

– Zbog širenja rudarstva planira se preseljenje sela i naselja i izgradnja novih naselja. Urbanističkim planovima i prokjetima predvideti izgradnju novih naselja sa nultom emisijom ugljenika,

– Predvideti izmene zakona koim bi se definisala pravila izgradnje solarnih i vetroelektrana kao i mini hidroelektrana i zabranila njihova izgradnja na prostorima koji se nalaze u eko mreži i na listama IUCN kao staništa globalnog značaja za očuvanje biodiverziteta.

Tribina je organizovana u okviru realizacije projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju koji realizuju Beogradska otvorena škola, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu sa lokalnim partnerima.

 

Realizovane aktivnosti tokom septembra 2023. godine

Povodom Svetskog dana zaštite vazduha 7. septembra 2023. godine održana je Tribina Aktuelno stanje kvaliteta vazduha u Boru na kojoj su nakon prezentacije kvaliteta vazduha u aglomeraciji Bor od strane naučnog savetnika Dr Više Tasića i rasprave utvrđeni Zaključci koji sadrže i konkretne predloge i inicijative.

Pogledajte / preuzmite prezentaciju.

 

 

Pogledajte / prezmite Zaključke tribine.


 

Realizovane aktivnosti tokom oktobra 2023. godine

 

Поводом Светског дана климатских акција 24.октобра 2023. одржана је трибина грађана на којој су представљене активности у области заштите животне средине, енергетске ефикасности и климатске полтитке компаније ЗиЈин, града Бора и Друштва младих истраживача.

Представници компаније Serbia Zijin Cooper doo Bor, представили су своје стратегије за митигацију у области климатских промена: прелазак на нове изворе енергије, интегрисано управљање угљеником и контролу емисије гасова стаклене баште. Део ових стратегија су већ реализовали, део је планиран да буде завршен у наредних пар година, а до 2046. године да достигну угљеничну неутралност. Главни циљ који су истакли је да буду лидери у зеленом рударењу у Србији.

Погледајте / преузмите презентацију… 

Представница Канцеларије за заштиту животне средине Града Бора представила је радну верзију Програма заштите животне средине града Бора и везу са климатском политиком која је имплементирана у овај документ.

Погледајте / преузмите презентацију… 

Представници Друштва младих истраживача Бор представили су Дигитални атлас климе Србије и могућности његовог коришћења приликом доношења климатских политика, стратегија и планова у свим секторима, као и

Погледајте / преузмите презентацију… 

Анализу локалних докумената развојног планирања и докумената јавних политика са аспекта климатске политике (просторни планови, урбанистички планови, планови детаљне регулације, СЛОР и сл.).

Погледајте / преузмите презентацију… 

Након презентација у дискусији су покренуте следеће иницијативе:

да се креира локална климатска политика града Бора и повеже са климатском и енергетском

политиком компаније ЗиЈин

да се настави са реализацијом краткорочних и дугорочних мера заштите ваздуха

да се подаци из Дигиталног атласа климе Србије користе у узради свих локалних

јавних политика града Бора

да се покрене иницијатива да се поједностави могућност праћења и коришћењу Дигилалног атласа да би га користио шири круг заинтересованих и да се оспособе стручни кадрови из градске управе за коришћење података из Дигиталног атласа

да се повежу локлална политика здравствене заштите и политика заштите животне средине

користити отпадну топлоту из индустрије за грејање градова и насеља

– даље, планирати и реализовати ремедијацију и рекултивацију деградираних простора ради заштите животне средине и стварање понора ГХГ

планирати изградњу соларних и ветропаркова на деградираном земљишту, а не на пољопривредном земљишту или у подручјима значајним за очување биодиверзитета

очекује се да компанија Serbia Zijin Cooper doo Bor и даље настави да пружа и повећава помоћ у развоју локалне заједнице.


Realizovane aktivnosti tokom novembra 2023. godine

 

Društvo mladih istraživača iz Bora je povodom Međunarodnog dana ekoloških pokreta organizovalo 16. novembra 2023. godine javnu tribinu na kojoj su predstavljena najnovija istraživanja učenika Tehničke škole u Boru, ciljevi i rezultati programa „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarstva u Timočkoj krajini“ koji realizuju ekološke organizacije iz Zaječara i Bora, a objavljuju se na sajtu https://ekoloskiodgovor.rs/ i ukazano je kako ekološke organizacije mogu da učestvuju u pripremi, donošenju odluka i monitoringu sprovođenja lokalnih dokumenta javnih politika.

Pogledajte / preuzmite prezentacije:

Teodora Aritonović, Zagađenje zemljišta
Dragan Ranđelović, Uloga OCD u kreiranju i realizaciji javnih politika
Pogledajte sajt: https://ekoloskiodgovor.rs/

Zaključeno je, na osnovu prezentacija i rasprave na tribini, da je neophodno:

– Zatražiti informacije od javnog značaja od gradskih uprava Bora i Zaječara: da li imaju ovlašćena lica za komunikaciju sa organizacijama civilnog društva i ako nemaju pokrenuti inicijativu za njihovo imenovanje.

– Uključiti organizacije civilnog društva i građane u javne uvide i davanje predloga za donošenje budžeta za 2024. godinu gradova Bor i Zaječar, kojima će biti predviđena sredstva za realizaciju donetih planova i programa iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite vazduha i upravljana otpadom.