Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Зајечарским Удружењем „За Чесме“, Грађанском читаоницом „Европа“ Бор и Дечијим центром“ Зајечар, реализује двоипогодишњи пројекат „Еколошки одговор на експанзију рударења у Тимочкој Крајини“ уз финансијску подршку ЕУ.

Један од важнијих циљева пројекта је повећање информисаности свих, а посебно деце и младих о заштити животне средине, утицајима загађивача, акцидентима, али и бенифитима усвајања и примене европских пракси.

Зато ће пројектним активностима млади кроз спектар креативних и едукативних радњи бити оснажени за покретање иницијатива за решавање проблема и учешће у доношењу докумената јавне политике.

Детаљније информације о Пројекту: https://ekoloskiodgovor.rs/ 

Еколошки одговор на развој рударства у Тимочкој крајини.