Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2022., Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, lokalnom samoupravom i drugim partnerima, organizovalo je 6. Juna 2022. Tribinu na kojoj je predstavljen dokument “Doprinos Planu razvoja Grada Bora u oblasti zaštite životne sredine”. Dokument obuhvata analizu zastupljenosti 7 ciljeva održivog razvoja iz Agende UN 2030 koji se odnose na životnu sredinu u dosadašnjim dokumentima javne politire grada Bora i predlog prioritetnih ciljeva, mera i zadataka na njihovoj realizaciji u novim razvojnim dokumentima, kao što su Plan razvoja grada, Plan zaštite životne sredine i niz planova u posebnim oblastima zaštite vazduha, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, upravljanja vodama i dr.

Učesnici tribine upoznati su sa metodologijom UN koja u formi slagalice omogućuje identifikovanje prioritetnih ciljeva održivog razvoja (COR), vrednosti kojhe se žele poistići, aktivnosti i mehanizma za njihovu realizaciju, kao i moguće teškoče i uslove realizacije.

Učenici tehničke škole predstavili su na tribini rezultate svog projekta “Zeleni izBOR” kao i ideje za budući projekat o visećim vrtovima.

Pogledajte / preuzmite prezentacije:

Doprinos za realizaciju COR u oblasti zaštite životne sredine grada Bora, Dragan Ranđelović.

Zeleni izBOR, Milena Doberšek.

IS Petnica, Marija Veljković.

Galerija fotografija, tribina 6. juna 2022.


Tokom 2021. godine Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa lokalnim partnerom Društvom mladih istraživača Bor (DMI), sprovela je u Boru brojne aktivnosti posvećene zaštiti životne sredine na lokalnom nivou u cilju zagovaranja za uključivanje ciljeva održivog razvoja u lokalni Plan razvoja grada Bora (pre svega one koji se odnose na zaštitu životne sredine: COR 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15).

Prva aktivnost koja je realizovana bila je priprema dokumenta: Doprinos planu razvoja grada Bor u oblasti životne sredine. Prilikom pripreme ovog dokumenta, urađena je analiza zakonodavnog i strateškog okvira, dostupnih informacija i trenutnog stanja u oblastima javnih politika, a i sprovedene su konsultacije sa predstavnicima lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, građanima.

Druga aktivnost je promotivnog karaktera a reč je o pripremi dve kratkie video reportaže u cilju informisanja javnosti na lokalnom, ali i nacionalnom nivou, o glavnim izazovima/problemima i razvojnim potencijalima na zaštiti životne sredine u okviru Agende 2030 i navedenih ciljeva održivog razvoja.

Linkovi za reportaže:

Održiva budućnost Bora 1. deo – Pitanje opstanka ili prilika za razvoj

Održiva budućnost Bora 2. deo – Zeleni prsten oko crne tačke