Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U okviru programa 14. Majske konferencije o strategijskom menadžmentu (IMCSM18), u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za menadžment i Društvo mladih istraživača, organizovali su okrugli sto “Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini”. Cilјevi okruglog stola su bili: upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima učešća u donošenju odluka o strategijama, planovima,programima i projektima koji utiču na životnu sredinu i prenošenje iskustva Društva mladih istraživača o svom dosadašnjem angažovanju u ovoj oblasti. 


Prisutni su izrazili zadovolјstvo što su upoznati sa temom koja doprinosi zaštiti životne sredine i podstiče na aktivno uklјučivanje naučnika i stručnjaka u naporima da se očuva i zaštiti životna sredina, odnosno da daju svoj doprinos održivom razvoju zajednice.

  Home >>>