Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Danas (28.2.202), je otpočeo seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za životnu sredinu” kao podrška građanskom aktivizmu. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Čukaru Peki, Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ je doprineti pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka
Ekološke OCD iz Bora su uspostavile stalnu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave pri donošenju odluka vezanih za ekološku politiku grada.

no images were found

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.
Projekat se realizuje u okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva.