Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

ANKETA Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine

U okviru šireg projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija, Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat: BOR: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i ANKETA građana o njihovim ocenama i stavovima u vezi zaštite životne sredine.

Molimo vas da popunite ovu anketu kako bi doprineli pripremi, usvajanju i realizaciji ključnih dokumenata javne politike zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Anketu popunjavate zaokruživanjem samo jednog od ponuđenih odgovora.

Započnite popunjavanje ankete sa ovog linka: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTKpuOvGdOHaYhR3X6tBSRRQjTteU8ax5nZO9omB0-USocnA/viewform?usp=sf_link 

ili je popunjavajte neposredno ovde na sajtu: