Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 3. juna, održan je virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom.

Za Bor, crnu ekološku tačku, je neophodno brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velikih rudarskih radova, a našoj zemlji brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija.

Ovome bi trebali značajnije da doprinesu pre svega građani i zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

U okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira  Vlada Ujedinjenog kraljevstva podržala je Projekat Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine Društva Mladih istraživača Bor.

Detaljnije…