Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine u okviru koga je predviđena organizacija konsultativnog sastanka za predstavnike ekoloških nevladinih organizacija radi podsticanja međusobne saradnje.

Sastanak predstavnika ekoloških OCD je održan 16. juna. 2020. god.

U drugom delu sastanka razgovarano je o primeni Arhuske konvencije o pristupu informacijama, učešću građana u odlučivanju i pravnoj zaštiti u pitanjima zaštite životne sredine,

Detaljnije…