Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

У трећем броју Билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о концентрацијама Сумпордиоксида, Арсена, Олова и Кадмијума током 2020. године, као и подаци о меренјима концентрација Сумпордиоксида, и ПМ10 током јануара 2021. године на мерним местима у Бору.

Bilten-3

Погледајте / преузмите Билтен ЕКО БОР бр. 3.