Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U februarskom broju Eko list, časopisu za ekologiju, zaštitu životne sredine i održivi razvoj objavljen je prilog Dr Dragane Ranđelović, saradnika DMI Bor na temu: Zemljište resurs naš nasušni.

U tekstu se prenose delovi izlaganja autorke učenicima osnovnih škola u Boru o degradaciji zemljišta rudarskim aktivnostima i mogućnostima remedijacije zagaćenih područja. (Pogledajte/Preuzmite članak)