Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Objavljujemo film koji je snimio Medija centar Bor u okviru projekta Javna politika i praksa zaštite vazduha.

Monitoring u zaštiti vazduha u Boru, je prisutan i razvija se preko četrdeset godina, a inoviran je kasnije i proširen mernim stanicama koje prosledjuju rezultate merenja u nacionalni sistem i u sistem merenja kvaliteta vazduha koje prati Institut za rudarstvo u Boru.

Film govori o rezultatima ali i potrebama i mogućim pravcima usavršavanja i primene rezultata merenja stanja vazduha koji utiču na zdravlje stanovništva.