Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Захваљујући помоћи експерта, објављујемо два лифлета.
Први је о утицају олова(Pb) из честица ПМ10 на здравље људи, дистрибуција олова унутар човековог организма, мере заштите и препоруке које се тичу исхране.

Погледајте / преузмите лифлет – утицај ОЛОВА

Други је о утицају арсена(As) из честица ПМ10 на здравље људи.

Погледајте / преузмите лифлет – утицај АРСЕНА