Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Објављена је брошура у којој две компетентне ауторке износе научна сазнања о најактуелнијим питањима квалитета ваздуха у Бору

Проф. др Снежана Шербула – БИОМОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Прим. др сци мед. Бранислава Матић Савићевић – УТИЦАЈ ПРИСУСТВА ОЛОВА И АРСЕНА У PM10 И PM2.5 ЧЕСТИЦАМА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ СА ОСВРТОМ НА РИЗИКЕ КОЈИМА СУ ИЗЛОЖЕНИ СТАНОВНИЦИ БОРА

Погледајте / преузмите брошуру.