Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Koncept održivog razvoja je nastao kao posledica poremećene ravnoteže između raspoložive količine prirodnih resursa i potrebe čovečanstva za njima. Ovaj koncept podrazumeva zadovoljavanje potreba i sadašnjih i budućih generacija uz smanjenje potrošnje prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, a sadrži i socijalnu (ravnopravnost za sve) i ekonomsku komponentu (smanjenje siromaštva).

Pitali smo i saznali stavove građana o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja u dokumenta javne politike Grada Bora.

Pogledajte / preuzmite rezultate ankete.

Rezultati ankete