Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2022., Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, lokalnom samoupravom i drugim partnerima, organizovalo je 6. Juna 2022. Tribinu na kojoj je predstavljen dokument “Doprinos Planu razvoja Grada Bora u oblasti zaštite životne sredine”.

Detaljnije: https://mibor.rs/odrzivi-razvoj-za-sve/