Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U okviru realizacije Programa primene Arhuske konvencije, u saradnji sa LEAP kancelarijom u Boru, organizovana su dva seminara (avgust i novembar) za predstavnike lokalne vlasti, biznis sektora, pravosuđa, nevladinih organizacija i medija, sa ciljem upoznavanja sa sadržajem konvencije, modelom primene konvencije kroz LEAP proces, načinu prikupljanja, obrade i plasiranja ekoloških informacija preko elektronskih mreža i interneta.

Kroz rad u radionicama utvrđeni su pripritetni programi koje treba realizovati u narednom periodu u lokalnoj zajednici u cilju primene Arhuske konvenvije i animiranja i uključivanja što većeg broja građana u ekološke aktivnosti i programe, kao i ostvarivanja obaveza organa vlasti.

PROGRAM
SEMINARA O PRIMENI ARHUSKE KONVENCIJE
13. i 14. 11. 2003. BOR

Četvrtak 13. novembar 2003.

 • 10,00 Otvaranje seminara, predstavljanje programa i metoda rada, predstavljanje institucija učesnika seminara i podela na grupe
 • 10,30 Upoznavanje sa glavnim sadržajima Arhuske konvenicije i zahtevima prema različitim činiocima na području zaštite životne sredine
 • 11,30 Kafe pauza
 • 12,00 Stanje primene odredbi Arhuske konvencije u SCG
 • 13,00 Zajednički ručak
 • 14,30 LEAP proces kao primer primene Arhuske konvencije
 • 15,30 Kafe pauza
 • 16,00 Rad u grupama (tri grupe prema tri glavna stuba Arhuske konvencije)
 • 17, 00 Gradska mreža ekoloških informacionih resursa i WEB Forum kao primer primene Arhuske konvencije, prezentacija VOLVOX mreže i ERC portala
 • 18,00 Završetak prvog dana seminara

 

 

Petak 14, novembar 2003.

 • 10,00 Rad u grupama (tri grupe prema grupama institucija)
 • 11,30 Kafe pauza
 • 12,00 Prezentacija rada grupa
 • 13,00 Evaluacija seminara, zatvaranje

LEAP Kancelarija Bor
Društvo mladih istraživača Bor