Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Strateški plan…

Statut DMI…

Rešenje o registraciji i zastupanju Društva…

Strateški plan Zelene liste Srbije 2018 – 20120…

Plan javnog zastupanja…

Akcioni plan 2018. godina…