Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN

Plakat za LEAP

 

U okviru obeležavanja Dana muzeja, 18. maja, Društvo mladih istraživača i Muzej rudarstva i metalurgije u Boru organizovali su umetničku radionicu za učenike osnovnih i srednjih škola u okviru koje je rađen plakat za LEAP. Ovaj program je deo projekta Ekološkog kluba Društva mladih istraživača “Kampanja za LEAP” koji pomažu Regionalni ekološki centar za Centralni i Istočnu Evropu – Kancelarija u Jugoslaviji i Kraljevina Holandije – Ambasada u Beogradu.

Četrdesetak učenika je likovnim izrazom pokazalo svoju viziju kako će izgledati Bor i okolina za deset godina i uputilo poziv građanima da preduzmu hitne aktivnosi da grad postane lepši i zdraviji.

Nakon izrade plakata biće organizovana izložba radova i izabran zvanični plakat Kampanje

LEAP u Zlotu

 

Kampanja za LEAP Bora biće nastavljena u nedelju 20. maja u Zlotu, selu na obrancima kraške površi Dubašnice. Mesna zajednica Zlota, Ekološki klub Društva mladih istraživača i Izvršni odbor opštine Bor organizuju skup na kome će biti formiran Ekološki klub meštana ovog sela u okviru DMI Bor i pokrenute inicijative za aktivnu zaštitu životne sredine ovog seoskog područja. U radu skupa će, pored meštana sela i predstavnika organizatora, učestvovati i stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije i JP “Srbijašume”.