Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Jubilarna XXX međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2023. je ove godine održana na Staroj planini 20-23. juna 2023. godine.

Program konferencije pogledajte / preuzmite.

Monografija objavljena povodom 30-godišnjice Konferencije, urednici Žaklina Z. Tasić i Snežana M. Šerbula.

Zbornik radova XXX Konferencije EcoTER23.

Društvo mladih istraživača Bor je učestvovalo u suorganizaciji 30-te međunarodne konferencije EcoTER23 (ranije Ekološka istina) koja je od 20. do 23. juna 2023. održana na Staroj planini i za neprekidnu tridesetogodišnju suorganizaciju dobilo odgovarajući certifikat.
Kao svoj doprinos Društvo mladih istraživača u okviru konferencije je organizovalo 22. juna Okrugli sto na temu: Energetska tranzicija i prilagođavanje klimatskim promenama.

U okviru Okruglog stola uvodničari su ukazali na sledeće teme:

 

 

Nakon diskusije je zaključeno da naučno-stručne institucije, lokalne zajednice, privreda i građani nisu dovoljno upoznati sa  donošenjem Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INKP) i Programa prilagođavanja klimatskim promenama iako će svi imati ulogu u njegovoj realizaciji i imati koristi ili snositi posledice primene.
Potrebno je informisati sve zainteresovane strane o ovim važnim dokumentima, edukovati građane o efektima klimatskih promena i merama koje treba praeduzeti da bi se ublažile i preduzeli mere prilagođavanja.
Stimulisati sve zainteresovane strane da se uključe i daju svoj doprinos u procesu pripreme i donošenja ovih dokumenta.