Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Jedna od aktivnostu u okviru projekta Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine realizuje se kroz izradu više analiza stanja i mera za unapređivanje životne sredine u Boru u ključnim pitanjima -zaštite vazduha, voda, zemljišta, prirode i upravljanja otpadom. Analize obuhvataju stanje životne sredine, analizu odgovarajućih zakonskih propisa i lokalnih ekoloških dokumanata, mere i preporuke za dalje aktivnosti i ulogu ekoloških organizacija.

Analize će biti predate Kancelariji za životnu sredinu grada Bora i nadležnim državnim organima a ekološke OCD koristiće ih u procesima zagovaranja, u izradi, donošenju i realizaciji propisa i dokumenata ekološke politike. Građani će biti upoznati preko sajta DMI i preko tribina koje će biti organizovane u narednom periodu u toku javnih rasprava i kroz Ekološke dane Bora i druge programe.

  [embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/05/Ekspertska-analiza-vazduha.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

    Ekspertska analiza vazduha – Toplica Marjanović


[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/05/Analiza-Izveštaj-o-upravljanju-vodama.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

    Analiza Izveštaj o upravljanju vodama – Marina Pešić


[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/05/Problematika-stanja-i-zaštite-zemljišnog-resursa-na-teritoriji-opštine-Bor.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

      Problematika stanja i zaštite zemljišnog resursa na teritoriji opštine Bor – Dragana Ranđelović


 [embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/PROJEKAT-OTPAD-BOR.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

      Upravljanje otpadom i dokumenta javne politike.– Ljiljana Marković Luković


[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/Zaštita-prirode-opredeljenja-i-stanje-grad-Bor.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

      Zaštita prirode opredeljenja i stanje grad Bor – Nataša Ranđelović