Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

ANKETA Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine

U okviru šireg projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija, Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat: BOR: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i ANKETA građana o njihovim ocenama i stavovima u vezi zaštite životne sredine.

 

Izveštaj
o rezultatima ankete o stavovima građana Bora o zaštiti životne sredine

U okviru projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag Fondcija, Društvo mladih istražiuvača Bor sprovodi lokalni projekat „B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine“.

Većina pitanja i njihovo grupisanje usklađeno je sa anketom koja je realizovana 2013. prilikom izrade tekućeg Lokalnog ekološkog akcionog plana Bora kako bi se pratile eventualne promene stavova građana.

Anketu je popunilo 224 ispitanika, najveći broj na internetu, dok je manji broj radi veće reprezentativnosti popunjen na skupovima koje je organizovalo Društvo mladih istraživača Bor u junu 2020.

Izveštaj o anketi BOR za zaštitu životne sredine rezultati

 

Pogledajte / preuzmite Izveštaj o rezultatima ankete.