Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine u okviru koga je predviđena organizacija konsultativnog sastanka za predstavnike ekoloških nevladinih organizacija radi podsticanja međusobne saradnje.

Na sastanku su razmenjena iskustva o dosadašnjoj aktivnosti i razmotrena i usvojena zajednička Platforma za dalju saradnju ekološklih organizacija u procesima odlučivanja o životnoj sredini, posebno u procesima izrade, donošenja i realizacije dokumenata javne ekološke politike kao što su programi i planovi, strategije, zakoni i podzakonska akta, strateške procene i procene uticaja i dr.

 

Prvi deo sastanka je održan 3. juna u formi online Zoom mitinga a nastavak je održan u utorak 16. juna 2020. u Hotelu Albo sa početkom u 17,30 časova.

Uvodno izlaganje Dragana Ranđelovića o projektu:

Prezentacija Zvonka Damnjanovića o Platformi delovanja ekoloških OCD u Boru:

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/Uvodna-Prezentacija-Zvonko-Damnjanović-Kons-sasanak.pps” width=”360px” height=”360px” viewer=”microsoft”]

Izlaganje Dragana Ranđelovića o Platformi za delovanje ekoloških OCD u Boru:

Preuzmite: Platformu za zajednicko delovanje ekoloških OCD Bora

U drugom delu sastanka razgovarano je o primeni Arhuske konvencije o pristupu informacijama, učešću građana u odlučivanju i pravnoj zaštiti u pitanjima zaštite životne sredine, a povodom početka aktivnosti na izradi IV nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije, kao i povodom aktuelnih javnih uvida.

Izlaganje Toplice Marjanovića o Arhuskoj konvenciji:

Prezentacija Toplice Marjanovića – Arhuska konvencija:

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/Arhuska-konvencija-2020-Toplica.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

Predlozi  DMI na IV Izveštaj Arhuske konvencije:

Dokument za preuzimanje:     Predlozi DMI na IV Izvestaj o primeni Arhuske konvencije.