Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije je februara 2020. održao javno slušanje na temu „Kvalitet vazduha u Srbiji“.

Javnom slušanju prisustvovali su predsednica Narodne skupštine, članovi Odbora i poslanici, predstavnici odgovarajućih ministarstva, ambasada i međunarodnih organizacija, stručnih i naučnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, privrednog sektora i dr.

Iz grada Bora učestvovali su Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor i Zvonko Damnjanović iz Građanske čitaonice Evropa.

Među brojnim diskutantima zapažena je i diskusija predstavnika DMI Bor Toplice Marjanovića. U službenoj informaciji sa skupa o ovoj diskusiji navedeno je sledeće:

“Toplica Marjanović iz Društva istraživača iz Bora, rekao je da je mnogo reči bilo o uzrocima zagađenja vazduha, gde su najviše pominjani sektor energetike i toplane. Izneo je podatak da je Bor još 1973. godine zatvorio sve lokalne kotlarnice i sad je grad koji je sa najviše objekata priključen na toplifikaciju.

Saobraćaj takođe nije primarni uzrok zagađenja, jer nije u pitanju tranzitni grad. Stoga, uzrok zagađenja u Boru su industrija i rudarstvo, a mere Vlade vrlo malo pažnje posvećuju izvorima zagađenja iz ova dva sektora. Takođe, koncentracija arsena i teških metala je u Boru izuzetno velika. Podsetio je  da se u Boru otvara novi rudnik, u toku je izrada studije uticaja na životnu  sredinu, a Ministarstvo rudarstva i energetike je u obavezi da izda dozvolu, uz prethodno stručno sagledavanje i uvid javnosti.”

 

 

 

Celokupan snimak javnog slušanja nalazi se na sajtu Narodne skupštine Srbije na adresi http://www.parlament.gov.rs/Gojković_se_obratila_na_javnom_slušanju_„Kvalitet_vazduha_u_Srbiji“.38640.941.html.

Objavljeno: Medija centar Bor.