Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Okrugli sto o životnoj sredini povodom Svetskog dana životne sredine, borbe protivu desertifikacije i degradacije zemljišta i dana Dunava, kao i nasatavak međunarodne konferencije EcoTER2020 realizovane u Kladovu od 17. do 19. juna održan je 23. juna 2020. godine u Boru, u Medija centru, u organizaciji Društva mladih istraživača i Tehničkog fakulteta…

Prof. dr Snežana Šerbula je predstavila rezultate višegodišnjeg biomonitoringa kvaliteta vazduha i mogućnosti bioremedijacije.

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/Ekološki-dani-Bora_EcoTER-2020.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

 

Prof dr Velizar Stanković je govorio o tehnologijama prečišćavanja otpadnih voda u rudarstvu i metalurgiji, njihovoj mogućoj primeni u Boru i ekološkim i ekonomskim efektima njihove primene.

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/TEHNOLOGIJA-PREČIŠĆAVANJA-OTPADNIH-VODA-–MOGUĆNOST-PRIMENE.pdf” width=”360px” height=”360px” viewer=”google”]

Podeljene su diplome učenicima (Destak a ostalima će biti uručene prilikom podele đačkih knjižica) koji su uzeli učešće u on-line tribini “Donesi odluku – zaštiti reku, njene pritoke i izvore” koja je održana 13. maja.

Učestvovalo je tridesetak učesnika, što je maksimalno za kapacitet prostorije Medija centra Bor sa odgovarajućim razmacima stolica a bile su obezbedjene i maske za učesnike.

Okrugli sto je pratila i Regionalna TV Bor, profesori prezenteri su dali izjave za TV. Prezentacije i izlaganja su snimljena radi izrade video priloga za sajt DMI Bor.