Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Svetski dan energetske efikasnosti obeležen je 5. marta 2020. tribinom građana u prostorijama Medija 

 centra Bor. Uvodnu prezentaciju ispred organizatora tribine imali su Anita Demiri i mr Zvonko Damnjanović. Posebno je ukazano na značaj povezivanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, a prikazani su i primeri podizanja energetske efikasnosti u zgradarstvu i javnim objektima. Ocenjeno je da je značajno što je grad Bor izdvojio 30 miliona dinara za podsticanje stambenih zgrada da povećaju energetsku efikasnost svojih objekata.

U drugom delu tribine data je informacija i započet javni uvid u Prostorni plan Srbije za period od 2021. do 2035. godine – Osnovni konceptualni pristup prostornom razvoju Srbije, koji je posebno pripremljen za rani javni uvid. Organizacije civilnog društva Bora uključiće se aktivno u dalje javne rasprave o Prostornom planu Srbije i drugim prostornim planovima koji slede iz njega

    Primedbe i predlozi na Prostorni plan Srbije.

   Objavljeno u medijima i na društvenim mrežama:

     Medija centar Bor.
     Radio televizija Bor. 
     Fejsbuk grupa BOR – Društvo mladih istraživača.
     Fejsbuk grupa B-O-R za životnu sredinu.

 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva