Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Na tribinama koje su organizovali Društvo mladih istraživača Bor, UG “Village” – Pokret za razvoj sela Zlot pod nazivom „Održivi razvoj i učešće građana u implementaciji ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou“, koje su održane 15. i 16. novembra 2021. godine u Zlotu, Šarbanovcu i Brestovcu , koordinator projekta “Bolje je OdRživo” predstavila je projekat a učesnicima su podeljeni promo materijali i brošura “Živi održivo- poboljšaj život budućih generacija”.

Prvi deo tribine bio je informativan i na njemu su učesnici upoznati sa pojmom „održivi razvoj“ – Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja. Predstavljeno je svih 17 ciljeva održivog razvoja, sa najvećim fokusom na ciljeve održivog razvoja koji se tiču zaštite životne sredine, posebno na lokalnom nivou.

Prikazivane su prezentacije:
Mogućnosti za energetsku efikasnost u ruralnim područjima – Zvonko Damnjanović, mr tehničkih nauka
Održivi turizam – Jasna Tomić, turizmolog
Održiva poljoprivreda – Jugoslav Đorđević, dipl.ing. poljoprivrede

U toku prezentacija i nakon njih vođena je diskusija sa učesnicima o implementaciji COR koji su bitni za lokalnu sredinu i o tome sa kojim se problemima susreću na lokalu.
Sa stanovišta energetske efikasnosti učesnici iskazuju na potrebu za boljom informisanošču o mogućnostima koje postoje i sistemima za snabdevanje alternativmnom energijom koje lokalna samouprava planira da razvije. Posebno interesovanje iskazali su u povezivanju energetske efikasnosti u smeštajnim turističkim objektima.

Sa stanovišta razvoja održivog turizma usmerena je pažnja na zeleni prsten oko Grada Bor-a, meštani ruralnih područja su izrazili mišljenje da i sami nisu dovoljno iskoristili kako smeštajne kapacitete u okviru svojih seoskih domaćinstava, tako i atraktivne prirodne prostore očuvane prirode u okolini Bora, da je potrebno da svi stejkholderi budu uključeni u razvoj održivog turizma i da se infrastrukturni kapaciteti moraju uskladiti sa brojem turista koji posećuju ova područja. Smatraju da razvoj održivog turizma treba da bude tematizovan, odnosno prilagođen ponudi koju može da pruži određeno ruralno područje (selo Zlot ima spomenik prirode „Lazarev kanjon“ i Malinik pa je pogodno za ekskurzije, planinarenje i speleologiju, planinsku površ Dubašnicu sa bačijama za etnoturizam; selo Brestovac ima Brestovačku Banju i Borsko jezero pa je pogodno za razvoj banjskog i letnjeg turizma; selo Šarbanovac je blizu magistralnog puta pa može da ponudi smeštajne kapacitete i ishranu za turiste).

Smatraju da razvoj održivog turizma treba da bude tematizovan, da je potrebno da se medjusobno povežu i sačine jedan celoviti lanac ponude, gde bi kroz različitu paletu proizvoda medjusobno usmeravali goste i boravak na ovom prostoru predstavili na način koji je jedinstven u regionu. Zajedničkim nastupom na turističkom tržištu Srbije, putem promocija na sajmovima turizma i tematskim manifestacijama omogućili bi da održivi turizam široko promoviše i implementira u način života i rada na ovim prostorima.

Izražavaju potrebu za saradnjom upravljača šuma i zaštićenog područja sa meštanima radi bolje i kvalitetnije turističke ponude, kao i potrebu za boljim informisanjem o turističkim ponudama na ovom području.

O održivoj poljoprivredi takođe malo znaju, nedostaje im informativna i savetodavna podrška, pogotovu što se nalaze na turističkom području pa svoje poljoprivredne proizvode, kao i smeštajne kapacitete, mogu da plasiraju turistima.
Smatraju da je neophodan dobar akcioni plan, izgradnja sistema za navodnjavanje i povećane subvencije lokalne samouprave koje bi omogućile ostajanje mladih na selu i motivisanje mladih da se bave poljoprivredom. Pored toga neophodna je edukacija o primeni Ciljeva održivog razvoja u poljoprivredi i jačanje kapaciteta poljoprivredne službe u lokalnoj samoupravi za pružanje savetodavne podrške za razvoj održive poljoprivredne prakse i konkurisanje za subvencije i grantove.