Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Manifestacija „Vežbam za zdravlje“

Na zelenim površinama u gradu i u prostorima očuvane prirode u okolini Bora realizovana je manifestacija „Vežbam za zdravlje“. Manifestacija se odvijala 26. maja na tri lokacije: zelena površina pored OŠ „Dušan Radović“ Bor, Slatina i Lazarev kanjon. Nastavljena je i 11. juna, prilikom edukativnog izleta na Rtanj.

Na početku manifestacije vršnjački edukatori su razgovarali sa učesnicima o:

– očuvanju zdravlja kao jednim od ciljeva održivog razvoja,

– o značaju redovnih fizičkih aktivnosti, u trajanju od najmanje 60 minuta (za mlađe) i 90 minuta (za starije) učesnike dnevno,

– o značaju boravka na zelenim površinama u gradu, a pogotovu u prostorima očuvane prirode, za zdravlje dece.

Na manifestaciji je učestvovalo 200 učenika uzrasta 7-18 godina iz OŠ „3. Oktobar“, OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Dušan Radović“ i Tehničke škole.

Cilj ove akcije bio je da promoviše redovno bavljenje fizičkim aktivnostima, koje je neophodno za zdravlje dece, ali i potrebu dece ovog grada za zelenim površinama na kojima bi mogli da imaju ovakve aktivnosti. Bor, u odnosu na svoju površinu, ima dovoljno zelenila, ali ono nije raspoređeno na odgovarajući način. Parkovske zelene površine i zelena igrališta su potrebni prostori koji bi našoj deci omogućili boravak, druženje i sportske aktivnosti u zdravijoj sredini.

Galerija: