Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Програм „Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивања јавности у процес доношења одлука“ донео очекиване резултате

Друштво младих истраживача из Бора је, од септембра 2020. до априла 2021. године, у оквиру програма „Снажно зелено“ реализовало пројекат „Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивање јавности у процес доношења одлука“. Остварени су очекивани резултати и достигнути постављени циљеви.

Организоване су две трибине: о резултатима мониторинга квалитета ваздуха у Агломерацији Бор за период 2011. – 2020. година и анализа документа јавне политике, законодавства ЕУ у области заштите ваздуха, “Зеленом договору ЕУ” и “Зеленој агенди за Западни Балкан” и могућностима коришћења акватичних биљака из река и језера као биогорива.

Организована су два семинара о учешћу јавности у процесима доношења одлука о животној средини за представнике организација цивилног друштва и доносиоце одлука.

На предлог Друштва младих истраживача, Градоначелник Бора је формирао Мониторинг тим за квалитет ваздуха који је састављен од представника локалне управе, стручних и здравствених институција, СербиаЗиЈинЦоппер Бор доо и пет организација цивилног друштва. Мониторинг тим је одржао 6 састанака на којима је разматрао резултате мониторинга ваздуха у националној и локалној мрежи и донео низ препорука које је упутио органима локалне самоуправе, Агенцији за заштиту животне средине и ЗиЈин-у.

На предлог Друштва Скупштина града је буџетом за 2021. годину предвидела средства за израду Плана квалитета ваздуха.

Друштво младих истраживача је учествовало у јавним увидима поводом закона, подзаконских аката, стратешких процена и процена утицаја на животну средину и јавних извештаја и дало низ предлога и примедби. Најзначајнији предлог је у децембру 2020. упућен Министарству заштите животне средине, а поводом захтева СербиаЗиЈина-а за израду Студије о процени утицаја на животну средину за ископ темеља за објекте реконструкције металуршких погона у Бору. Наша организација Министарству је упутила предлог да такав захтев одбије и наложи израду студије за цео пројекат. Министарство је прихватило предлог, одбило захтев и донело решење за израду студије о процени утицаја пројекта повећања капацитета топионице. Раније је постојала пракса да се затражи израда процене утицаја за део пројекта или поједине фазе извођења чиме је избегавана израда процене или непотпуно сагледавање утицаја пројекта на животну средину и здравље људи. Ова одлука мора постати пракса за све пројекте, у целој земљи, јер је у складу са законима и тражи да се прекине са избегавањем инвеститора законских обавеза.

Урађене су експертизе о резултатима мониторинга квалитета ваздуха у Агломерацији Бор за период 2011. – 2020. година и анализа документа јавне политике на локалном нивоу, одштампана брошура у 500 примерака, дистрибуирана организацијама цивилног друштва, јавним предузећима и установама, привредним организацијама, школама и здравсвеним установама, месним заједницама и подељена грађанима. Припремљена су три билтена ЕКОБОР са резултатима мониторинга квалитета ваздуха у периоду јануар – септембар 2020., за 2020. и јануар – фебруар 2021. годину. Билтени су одштампани у 1200 примерака, дистрибурани и подељени. Сачињено је упутство за поступање у случају акутне изложености одређеним концентрацијама сумпордиоксида, одштамано у 400 примерака, дистрибуирано и подељено.

Током целог трајања пројекта вођена је кампања путем интернета на сајту Друштва и друштвеним мрежама. На сајту су објављена 32 прилога који су имали 25.335 прегледа. На фејсбук страни објављена су 99 прилога која су имала 40.963 посета. На фејсбук групи Б-О-Р за животну средину објављено 245 прилога који су прегледала 18.162 поесетилаца. На Инстаграму је објављено 20 постова а на Тwитеру 7 садржаја.

Пројекат су пратили локални и национални електронски и штампани медији. Објавили су 53 прилога. Поред локалних медија прилоге су објавили и национални као и међународне тв станице на српском: ББЦ и Ал Јазеера.