Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


 

Информисаност младих о загађености ваздуха и заштити животне средине – фокус група 


Објављена је брошура у којој две компетентне ауторке износе научна сазнања о најактуелнијим питањима квалитета ваздуха у Бору

Проф. др Снежана Шербула – БИОМОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

“…Биљке су добри показатељи здравља земљишта на којем расту. Врхови свих биљака су сакупљачи свих загађивача ваздуха и њихових честица, хемијска анализа делова врхова биљака, може бити добар показатељ за загађена подручја када се процени у односу на позадину, вредности добијене за незагађену вегетацију.
Испитивањем биљног материјала и земљишта је утврђено да су бакар, арсен, кадмијум и олово главне загађујуће материје у испитиваној области. Ова врста истраживања је од великог значаја за оцену опасности од уласка токсичних материја преко основних животних ресурса у ланац исхране…”

Прим. др сци мед. Бранислава Матић Савићевић – УТИЦАЈ ПРИСУСТВА ОЛОВА И АРСЕНА У PM10 И PM2.5 ЧЕСТИЦАМА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ СА ОСВРТОМ НА РИЗИКЕ КОЈИМА СУ ИЗЛОЖЕНИ СТАНОВНИЦИ БОРА

У књизи се детаљно разматра утицај Арсена и Олова у суспендованим честицама ПМ10 и ПМ2.5 као и спектар еколошких и јавноздравствених препорука и мера које треба предузимати како би се негативни ефекти и ризици по становништво Бора и околине ублажили односно умањили.

Погледајте / преузмите брошуру.


Трибина о квалитету ваздуха и утицаја олова и арсена на здравље

Поводом Међународног дана чистог ваздуха, одржана је у среду 3. новембра 2021. у Медија центру Бор трибина о квалитету ваздуха и утицаја олова и арсена на здравље.

Уводничари на трибини су др Снежана Шербула, редовни професор Техничког факултета Бор и прим. др сци. мед. Бранислава Матић Савићевић.

Биомониторинг квалитета ваздуха. –  др Снежана Шербула (погледајте/преузмите)

R_Biomonitoring kvaliteta vazduha

Утицај присуства олова и арсена у PM10 и PM2.5 честицама на здравље људи са освртом на ризике којима су изложени становници Бора. – Прим. др сци. мед. Бранислава Матић Савићевић (погледајте / преузмите)

Pb As 03.11.2021SaTribine

 


Утицај арсена(As) из честица ПМ10 на здравље људи

Погледајте / преузмите лифлет – утицај арсена.

Утицај арсена(As) из честица ПМ10 на здравље људи.

Утицај олова(Pb) из честица ПМ10 на здравље људи, дистрибуција олова унутар човековог организма, мере заштите и препоруке које се тичу исхране

Утицај олова(Pb) из честица ПМ10 на здравље људи.

Погледајте / преузмите лифлет – утицај олова.


Утицај честица прашине ПМ2,5 на здравље


У најновијем броју 5. билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о стању квалитета ваздуха у Бору у периоду јул – август 2021. године.

Bilten EKO BOR 5

Прочитајте / преузмите Билтен ЕКО БОР 5.


Zajedno za čist vazduh – povodom Međunarodnog dana čistog vazduha

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha Društvo mladih istraživača je organizovalo javnu tribinu o aktuelnom stanju kvaliteta vazduha i posledicama po zdravlje.

Cljevi tribine su bili: informisanje građana o rezultatima monitoringa vazduha u Boru ove godine, edukacija o uticaju na zdravlje čestica prašine PM10 i PM2,5 i upoznavanje sa Kratkoročnim akcionim planom o poboljšanju kvaliteta vazduha.

Tribini su prisustvovali zainteresovani građani, predstavnici mesnih zajednica grada i sela, organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja.

Dr Viša Tasić je govorio o rezultatima monitoringa u periodu januar – jul 2021. godine i uporedio sa rezultatima u istom periodu predhodnih godina. Gospodin Tasić je zaključio: “Način vođenja tehnološkog procesa u topionici bakra uslovio je pojavu većih koncentracija sumpordioksida. na menom mestu Jugopetrol do avgusta 2021. godine prekoračena je prosečna dnevna koncentracija 75 dana a na mernom mestu Tehnički fakultet 22 dana. U periodu januar – juli 2021. godine detektovana su prekoračenja graničnih vrednosti za srednje dnevne koncentracije na PM10 na svim mernim mestima u gradu i okolini od 3, kod Tehničkog fakulteta do 57 dana u Brezoniku. Prerada kncentrata bakra sa većim sadržajem arsena u topionici osnovni je razlog za povećanje koncentracija AS u PM10 na svim mernim mestima u aglomeraciji Bor u periodu od 2016 – 2021. godine”.

Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević je govorila o uticaju PM10 i PM2,5 na zdravlje ljudi. Posledice po zdravlje ljudi zavise od dužine izlaganja. “Izloženost do 5 dana dovode do zapaljenskih procesa respiratornih organa i umanjenja plućnih funkcija, izloženosti do 14 dana uzrokuje sistematski upalni proces, a višegodišnje izalaganje prouzrokuje povećani mortalitet od hroničnih bolesti i sniženje očekivane dužine života.”

Preporuke

Jovan Janjić je ispred Doma omladine u Boru ukazao na stavove mladih o aerozagadjenju koje su mladi iznosili odgovarajući na pitanja u okviru Fokus grupe.

Toplica Marjanović je govorio o merama koje su predviđene Kratkoročnim akcionim planom za poboljšanje kvaliteta vazduha, rokovima za njihovu realizaciju i potrebnim sredstvima.

Kratkoroćni akcioni plan

Pokrenuta je inicijativa da Skupština grada na prvoj sednici obavi rebalans budžeta kako bi se obezbedila sredstva za realizaciju Kratkoročnog akcionog plana i apelovano je da se ubrza izrada Plana kvaliteta vazuha uz uključivanje javnosti u ceo proces donošenja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i dokumentima lokalne javne politike.

Tribina-07092021-00002-1

Image 2 of 4


БОШ Pozivnica za tribinu 07092021


Ваше мишљење нам је веома битно, зато вас молимо, кликните на овај линк и започните попуњавање анкете: 

Линк за попуњавање анкете.

Или одговорите на питања из анкете непосредно овде на сајту: 

Хвала.

Резултате анкете ћемо објавити на овом сајту.


 

 

Пројекат „Заједно до чистог ваздуха“ се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај овог материјала нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе,
и за њега је искључиво одговорно Друштво
младих истраживача Бор.